لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۲ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی مهمترین ریسک های موجود در فعالیت های تخریب
۲شناسایی و رتبه بندی مهمترین ریسک های عملیات تخریب پروژه های ساختمانی مطالعه موردی پروژه های ساختمانی در شهرستان گنبد کاووس
۳معماری پایدار و بررسی نمودهای آن در خانه های تاریخی گرگان
۴تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات با به کارگیری روش برآورد تراکم کرنل (مطالعه موردی: شهر تهران)
۵سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها مورد مطالعه: منطقه 1 شهر تهران
۶ارزیابی تاثیر چسبندگی خاک بر دیوارهای حایل تحت بارهای لرزه ای
۷بررسی میزان اثربخشی استفاده ازتکنولوژی GPS دربرنامه ریزی نت ماشین آلات عمرانی
۸راهکارهای توسعه مولفه های کارآفرینی از منظر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
۹بررسی اصول طراحی و ساختار کالبدی – فضایی معماری ایرانی- اسلامی در شهر تهران
۱۰الگوی طراحی شهری با الزامات شهر الکترونیکی با رویکرد توسعه پایدار
۱۱سیاست ها و راهکارهای اشتغال زایی در شهر تهران با رویکرد برنامه ریزی گردشگری
۱۲عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک تاثیرمکانی در سازه ها تحت بارهای لرزه ای
۱۳بررسی اندرکنش خاک فونداسیون های انعطاف پذیر تحت بار انفجاری
۱۴شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان
۱۵شناسایی موارد ادعا اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت ساخت ساز
۱۶بررسی عوامل موثرتوسعه پایدار(لید) بر برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی
۱۷بررسی میزان اثر بخشی استفاده ازتکنولوژی GPS در هزینه نگهداری ماشین آلات عمرانی
۱۸شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساخت در قرارداد EPCبه روش FMEA
۱۹بررسی و اولویت بندی ریسک های موجود در تخریب سازه ها با نگاه مدیریت ایمنی با استفاده از روش FMEA
۲۰بهینه سازی اندازه و شکل در سازه های فضا کار از نوع چلیک دو لایه با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات (PSO)
۲۱رتبه بندی مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای استفاده از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان با استفاده از تحلیل SWOT
۲۲مدیریت مصرف آب در زمان غیربحرانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.