لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۶ کلا ۳۲ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی منشا الهام بخش دیوار نگاره شام آخر داوینچی از چهار روایت کتاب مقدس
۲بهینه سازی چیدمان گروه ستونهای سنگی با حجم ثابت در خاکهای رسی اشباع
۳بررسی اثرتغییرقطرگروه شمع بر نشست گروه شمع مستقرشده درخاک روانگرا وغیرروانگرا
۴بررسی رفتار فونداسیونهای عمیق درخاک ماسهای تحت بارزلزله به روش اجزامحدود
۵ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه به روش FMEA
۶کنترل تهویه مطبوع بناهای مسکونی با استفاده از منطق فازی
۷مطالعه تاثیر احداث کارخانه بازیافت زباله در شهرستان آزادشهر بر پارامترهای کیفی منابع تامین آب شرب پایین دست
۸ارزیابی روشهای مختلف درونیابی جهت بررسی تغییرات بارش سالانه در استان گلستان در محیط GIS
۹پارامترهای تاثیرگذار هواشناسی در بروز پدیده گرد و غبار
۱۰ارزیابی عملکرد دیوار حایل با خاکریز چند لایه تحت بارهای لرزه ای
۱۱ارزیابی و بررسی بهینه ترین مسیر با ابزار آنالیز شبکه به منظور جمع آوری پسماندهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی GIS
۱۲بررسی اثر شکل و موقعیت بازشو بر تغییر شکل دال HPFRCC دو طرفه
۱۳تحلیل لرزه ای قاب های بتن مسلح کامپوزیتی توانمند HPFRCC به روش اجزای محدود
۱۴شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف گروه پایه های دوتایی پل استوانه ای شکل
۱۵بررسی تاثیر تبدیل همگرا بر افت انرژی در شیب شکن های قایم با استفاده از نرم افزار FLOW3D
۱۶بررسی تاثیر قطر، طول و فاصله ستون های سنگی گروه بر ظرفیت باربری و نشست پی گسترده
۱۷تعیین شاخص ها و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در اثر وقوع پدیده زمین لرزه
۱۸پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر گرگان در سطوح خطر مختلف به روش آریا
۱۹روندیابی سیلاب رودخانه ها به روش ماسکینگام چندبازه ای
۲۰ارزیابی و تعیین شاخص های موثر زمین لرزه بر آسیب دیدگی قاب های بتنی خمشی متوسط در حوزه نزدیک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
۲۱مدل سازی عددی پایداری خاک در شیب و سخت کردن خاک توسط نرم افزار Plaxis
۲۲نمادشناسی در هنر اسلامی
۲۳ارزیابی صرفه جویی هزینه ای مقاوم سازی نسبت به تخریب و بازسازی در پروژه های مدارس (مطالعه موردی شهرستان گرگان)
۲۴بررسی و آسیب شناسی پروژه مسکن مهر آزادشهر در قالب کیفیت و هزینه
۲۵معیارسنجی کاهش هزینه(صرفه جویی اقتصادی) و هدر رفت مصالح در مقاوم سازی نسبت به تخریب و بازسازی پروژه های مدارس شهرستان گرگان
۲۶ارزیابی و انتخاب بهترین روش اجرای نماهای ساختمانی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
۲۷بررسی انواع روش های اجرای نماهای ساختمانی
۲۸بررسی و اولویت بندی روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره SAW
۲۹بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان
۳۰بررسی انواع روش های اجرای دیوارهای ساختمانی
۳۱ارزیابی و انتخاب بهترین روش اجرای دیوارهای ساختمانی با استفاده از روش چند معیاره TOPSIS
۳۲ارزیابی عملکرد شبکه زهکشی و رواناب سطحی با استفاده از MIKE SWMM و GIS، (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان ساری)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.