لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۳ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱فونداسیون با انعطاف پذیری بلا جهت میراگرکردن ارتعاشات ناشی ازبادوزلزله
۲تقویت سازه ها توسط الیافCFRPهمراه با نکات اجرای و روش نصب
۳ارزیابی و مقایسه روش های تعادل حدی آنالیز پایداری شیروانی های خاکی
۴بررسی عملکرد بتنهای سبک ساخته شده با پسماندهای صنعتی و هسته ای به کمک تکنولوژی نانو
۵بررسی عملکرد بتن های فوق سنگین با مقاومت بالا در برابر اشعهبه کمک تکنولوژی نانو
۶فونداسیون جداگر غلطکی جهت مستهلک نمودن ارتعاشات زلزله
۷بررسی تغییرات شوری آب رودخانه های حوضه آبریز گرگانرود
۸بررسی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر توزیع عرضی سرعت در کانال های مرکب
۹اثر پارامترهای دما و رطوبت بر میزان ضریب حداکثر مصرف ماهانه آب شرب مطالعه موردی شهر گرگان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.