لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۲ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مدل سازی کانال دسترسی چندگانه مولکولی مبتنی برتئوری اطلاعات شانون
۲ارزیابی فرایندهای مختلف تصفیه در جوامع کوچک و اولویت بندی گزینه ها بوسیله مدل AHP فازی (مطالعه موردی روستای سلیمانی)
۳بررسی روند تغییرات چگالی و سطح پوشش برف حوضه های آبریز استان گلستان
۴حذف جلبکاز پساب برکه های تثبیت به روش فیلتراسیون شنی متناوب

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.