لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تبلور مفاهیم مذهب تشیع در معماری مدارس دوره صفوی
۲نگاهی نوگرا در طراحی مساجد معاصر ایران (در بازه زمانی 1336 الی 1365)
۳تجلی تفکرات اشراقی سهروردی و حکمت مثالی صدرایی در معماری مساجد دوره صفوی
۴پدیده ای به نام جهانی شدن در معماری ایران
۵بام های سبز راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری
۶معماری قاجاریه ( مطالعه موردی خانه های قاجاری)
۷الگوی طراحی ، فضاهای آموزشی
۸نمود طراحی اقلیمی در معماری بومی و سنتی ناحیه سرد وکوهستانی
۹نگاهی به معماری روستاهای صخره ای ( نمونه مطالعاتی روستاهای صخره ای در ایران ، ترکیه و آمریکا)
۱۰تجلی نور و سلسله مراتب در معماری مسجد شیخ لطف االله اصفهان
۱۱نگاهی به معماری کپری و حصیری
۱۲معماری کاروانسرا در اصفهان نمونه مطالعاتی کاروانسراهای دوره صفوی
۱۳بررسی سطح عملکرد سازه های بتن آرمه دارای سیستم دوگانه با شکل پذیری زیاد طراحی شده بر اساس مقررات ملی ساختمان
۱۴بررسی پارامترهای لرزه ای قاب فولادی مجهز به میراگر فلزی ورق مثلثی تسلیمی ( TADAS ) با در نظر گرفتن تاثیر اندرکنش خاک و سازه
۱۵تجلی اندیشه های سهروردی در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان
۱۶مفهوم جهانی شدن و مدرنیسم و پیامدهای آن در معماری معاصر ایران
۱۷بررسی سطح عملکرد سازه های بتن آرمه دارای سیستم دوگانه باشکل پذیری زیاد دارای نامنظمی در پلان، طراحی شده بر اساس استاندارد 2800و مقررات ملی ساختمان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.