لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۸ کلا ۲۹ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱امتداد جریان کلامی هشام بن حکم در بصره؛ جریانی نویافته در تاریخ تفکر امامیه نخستین
۲آیا خدا تفیلین می بندد تحلیل بینامتنی آیه قالت الیهود ید الله مغلوله
۳نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی
۴بررسی مشروعیت سبک زندگی ریاضتی بر اساس قاعده لاضرر
۵خوف از خدا به مثابه هیجان مثبت و در نقش عامل انگیزشی برای پدیدآیی عالی ترین رفتار عبادی انسان
۶تقید به نماز و خودمهارگری در دانش آموزان
۷نقش تفاوت های نژادی و فرهنگی در توسعه گردشگری از منظر قرآن کریم
۸ملاک های تاثیر شان در تعیین احکام شرعی
۹بایسته های اعتقادی و فکری جامعه منتظر مهدوی در کلام و اندیشه رضوی
۱۰بازخوانی ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی
۱۱نقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن سینا
۱۲همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی تفاوتی اجتماعی
۱۳معنا شناسی تحلیلی آیه قل ما یعبوا بکم ربی لو لا دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما ازمنظر مفسران فریقین
۱۴سودگروی اخلاقی؛نگاهی قرآنی اسلامی(با تاکید بر مصلحت بندگان)
۱۵ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری
۱۶تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی
۱۷مقایسه دیدگاه شهید مطهری و علامه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات
۱۸حکومت علوی؛ تجلی قدرت هوشمند متعالی
۱۹رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی (ره)
۲۰ارزیابی رویکرد فایده گرایی کلاسیک به مسئولیت اخلاقی در قبال دیگری
۲۱تبیین اخبار طینت: توریه یا جبرگرایی
۲۲ارزیابی رویکرد فایده گرایی کلاسیک به مسئولیت اخلاقی
۲۳رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی
۲۴مفهوم سازی امید متعالی و جایگاه نظری آن در روانشناسی
۲۵بررسی رابطه تنظیم رغبت و سلامت روان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی
۲۶ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس شجاعت براساس منابع اسلامی
۲۷کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی
۲۸بررسی تاریخى ادوار جوامع بشری بر مبنای آیه 213 سوره مبارکه بقره و نقد نظریه تاریخی کارل مارکس
۲۹نقش تلاش در نظام روزی رسانی
۳۰بررسی تطبیقی دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر
۳۱تاریخ تطبیقی انگاره تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت
۳۲کارکرد مثل و مثال در تفسیر بر اساس روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.