لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۶ کلا ۲۶ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه
۲تاثیرپذیری ادبیات عرفانی مولوی از عرفان نهج البلاغه
۳مبانی ارتباط با خدا در پرتو معرفت از منظر عرفان نهج البلاغه و مثنوی مولوی
۴بررسی تطبیقی آراء دکتر سروش و آیت الله سبحانی در ماهیت خاتمیت و لوازم آن
۵بررسی نظریات علمی در مورد علقه در پرتو ایات قرآن
۶الگوی عفو و بخشش در قرآن
۷بررسی عوامل شادی و نشاط در پرتور روایات
۸تعیین سبک زندگی اسلامی از مجرای تفکر در نهج البلاغه
۹نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت بخش سوره های قرآن
۱۰اقدامات تمدنی حکومت علوی در عرصه اصلاح نظام دفاعی
۱۱زمینه های فرهنگی تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تکیه بر نهج البلاغه
۱۲روش شناسی تربیتی حیا با تکیه بر آموزه های علوی
۱۳روش برخورد امام علی (ع) با ناکثین و مارقین از منظر نهج البلاغه
۱۴ضعف سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی و پیامدهای اخلاقی آن
۱۵نظریه جنسی اسلام و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۱۶آسیب شناسی عوامل موثر بر تربیت دینی دختران
۱۷تحلیل و تبیین نقش بنیادی معرفت و ایمان در تقابل با حربه های سه گانه نفوذ و سیطره مکتب مادی تمدن غرب بر اساس آیات قرآن
۱۸رابطه بین مولفه های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ
۱۹پیامدهای نامطلوب پنهان کاری نابه جا در زندگی زناشویی
۲۰توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد
۲۱بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانونگذاری
۲۲ماهیت پول از منظر فقه اسلامی
۲۳تجلی ایمان در اعضا وجوارح انسان در روایت امام صادق (علیه السلام)
۲۴سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره) و علامه جوادی آملی
۲۵بررسی گزاره لا تجتمع امتی علی الضلاله و جایگاه آن در اصل امامت
۲۶بررسی تقابل تبری و تقیه با تکیه بر آیات و روایات

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.