لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۹ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱حوزه های امنیت و آثار و نتایج آن در قرآن
۲افلاطون و راولز: عدالت در فرد یا در جامعه
۳جایگاه حق بهره مندی محیط زیست در قرآن کریم و روایات
۴منابع شناخت از دیدگاه شیخ حر عاملی
۵مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات
۶تاثیر سرمایه اجتماعی اعتمادساز صداقت در رشد اقتصادی از منظر اسلام
۷نظره جدیده لوصف النساء بنواقص العقول
۸راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث
۹بررسی فصل مقوم انسانیت در آموزه های قرآن کریم
۱۰اصلات سخنان امام علی (ع) درباره ی آفرینش انسان و حیوان و نقد شبهات
۱۱مفهوم شناسی حیلولت در قرآن کریم و نقش آن در هدایت انسان و اتمام حجت بر او
۱۲مبانی انسان شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل الدین کاشانی
۱۳اخلاق کاربردی
۱۴انحراف در غیرت ورزی و پیامدهای آن در آموزه های اسلامی
۱۵عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین (ع) در کلام حضرت زهرا (ع)
۱۶نقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی
۱۷الگوی تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب
۱۸بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت
۱۹بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران
۲۰تحلیل روان شناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن
۲۱ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی مبتنی بر بعضی سوره های قرآن کریم
۲۲مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
۲۳وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه 17 سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت شاهد منه
۲۴واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش
۲۵روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری (ره) از نظریه تا تطبیق
۲۶بررسی معاد جسمانی قرآنی حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان
۲۷تحلیل روش و آسیب های مناقب نگاری علمای شافعی درباره امیرالمومنین(ع)
۲۸روش شناسی مناظرات هشام بن حکم در موضوع امامت
۲۹بررسی و نقد دیدگاه محمد عجاج خطیب درباره نقل به معنا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.