لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه کارکردهای اجرایی و نقص پردازشی در افراد دارای افسردگی و اضطراب شهر کرمانشاه
۲بررسی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، تغییر آمایه ) و نقص پردازشی در بین افراد دارای افسردگی و اضطراب شهر کرمانشاه
۳مقایسه کارکرد اجرایی ( بازداری پاسخ ) در بین افراد دارای افسردگی و اضطراب شهر کرمانشاه
۴بررسی و تحلیل انطباق سطح فکری و موضوعی سعدی با اشاعره در کلیات سعدی
۵بررسی تاثیر بازی های خلاقانه بر روی تفکر شناختی کودکان پیش دبستانی شهر میاندواب
۶عوامل موثر بر ارتقای کیفیت پیاده راه ها (نمونه موردی: پیاده راه شهید چمران شهرستان بوکان)
۷گونه شناسی و تحلیل مساجد شهرستان بوکان
۸ضمانت اجراهای آرای صادره از دیوان عدالت اداری ایران
۹آرای صادره از دیوان عدالت اداری و معضلات اجرای آنها
۱۰بررسی ثاثیر مدیریت ریسک اعتباری درپیشبرد اهداف کلان بانکی
۱۱مقایسه تاب آوری و رضایت از زندگی در مادران دارای کودک نارسایی توجه / بیش فعالی و عادی
۱۲بررسی مفاهیم پایه IDA و MPA در ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش های تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی
۱۳مقایسه اثربخشی دو روش آموزش مبتنی بر تلفن همراه و سخنرانی بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب
۱۴تحلیل استاتیکی غیر خطیpushover و تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۵ارزیابی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بانک ها بر مدیریت ریسک اعتباری در بانک های خصوصی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.