لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۶ کلا ۳۹ مقاله شامل ۳۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل ارتعاشات آزاد تیر نانوکامپوزیتی هدفمند تقویت شده با گرافن
۲کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم فازی عصبی تطبیقی در شبیه سازی جریان روزانه ورودی به مخزن سد با گام های زمانی مختلف
۳بررسی رابطه تمایل به پرخاشگری و اضطراب با سبک های فرزند پروری نوجوانان شهر اصفهان
۴برنامه راهبردی ارتقاء کیفیت محیط شهری در مناطق حاشیه شهر (مهاباد) با بکارگیری روش تحلیل نواحی اجتماعی
۵بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و پایداری سود با تاکید بر سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶مقایسه ی شادکامی و امید به زندگی در آموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۷مقایسه ی نیم رخ و امید به زندگی در اموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۸مقایسه ی نیم رخ روانی و شادکامی در آموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۹اختلالات قلبی براساس الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
۱۰بررسی تاثیر سرمایه فکری بر توانمندسازی نیروی انسانی
۱۱کاربرد مدل های مبتنی برهوش مصنوعی در مدل سازی بارش رواناب روزانه با گام های زمانی مختلف
۱۲تبین سازگاری زناشویی زوجین بر اساس شادمانی درونی، امیدواری و نحوه استفاده از فضای مجازی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه های جنوب استان آذربایجان غربی
۱۳مقایسه طرح وارههای ناسازگار اولیه و استعداد اعتیاد در بین دانش آموزان دبیرستانی کم شنوا و عادی شهرستان بوکان
۱۴بررسی رابطه بین تن انگاره وسبک های هویت با نگرش به ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد بوکان
۱۵تبین سازگاری زناشویی زوجین بر اساس شادمانی درونی و نحوه استفاده از فضای مجازی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه های جنوب استان آذربایجان غربی
۱۶تبین سازگاری زناشویی زوجین بر اساس امیدواری و نحوه استفاده از فضای مجازی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه های جنوب استان آذربایجان غربی
۱۷نقش ابعاد هویت در پیش بینی افکار اضطراب سخنرانی و ترس از ارزیابی منفی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه
۱۸مقایسه استعداد اعتیاد و طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانش آموزان دبیرستانی کم شنوا و عادی شهرستان بوکان
۱۹بررسی تاثیر درمان تعامل والد- کودک به مادران دارای کودک با اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی بر اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی (بیش فعالی) فرزندان آنها در مقطع پیش دبستانی شاهین دژ
۲۰رابطه رفتارهای پرخطر با کارکردهای اجرایی در دانشجویان دانشگاه ازاد بوکان در سال تحصیلی 95-96
۲۱بررسی تاثیر ناحیه غیراشباع بدنه بر گرادیان هیدرولیکی سدهای خاکی مطالعه موردی سد سردشت
۲۲بررسی عمق بهینه پرده آب بند درپی های خرد شده سدهای خاکی با استفاده از روش تحلیل عددی-مطالعه موردی سد سردشت
۲۳بهبود عملکرد ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتاییک
۲۴کاهش ریپل گشتاور در موتور سوییچ رلکتانس دو استاتوره با استفاده از کنترل مستقیم گشتاور لحظه ای
۲۵کنترل سرعت موتور DCتحریک مستقل تغذیه شده توسط سیستم فتوولتاییک با استفاده از روش کنترلی اختلال و مشاهده با گام متغیر
۲۶اختلالات قلبی بر اساس الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
۲۷تحولات خاورمیانه و تاثیر استراتژی شرق و غرب به عنوان سیاست یا بازار
۲۸مقایسه ی امید به زندگی و نیم رخ روانی در آموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۲۹مقایسه ی نیم رخ روانی و شادکامی در آموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۳۰رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در بین دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بوکان در سال تحصیلی 1395-1396
۳۱رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مقابله ای در بین دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بوکان در سال تحصیلی 1395-1396
۳۲مقایسه ی نیم رخ روانی، شادکامی و امید به زندگی در آموزگاران زن و کارکنان زن شبکه ی بهداشت شهرستان بوکان در سال 1396
۳۳بررسی تطبیقی وضعیت مالی شرکت های زیر مجموعه شستا با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۴بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و کارآیی شرکتها با اثر میانجی کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
۳۵مروری بر الگوریتم های تکاملی آشوب
۳۶کنترل مستقیم گشتاور لحظه ای موتور سوییچ رلوکتانس دو استاتوره با استفاده از مدل 4 سطحی
۳۷تجدید ساختار سیستم توزیع شهرستان مهاباد جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات
۳۸ارایه یک مدل استنباط فازی برای کنترل ثانویه توزیع شده در ریز شبکه های جزیره ای
۳۹بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بحران در میزان پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.