لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۶ مقاله شامل ۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر تمرینات ادراکی - حرکتی منتخب بر سرعت پردازش اطلاعات و جستجوی دیداری تیراندازان با کمان دختر
۲تحلیل امنیت و پایداری ریز شبکهAC/DC هیبرید انرژی شامل توربین بادی همراه بامدیریت انرژی
۳اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر
۴بررسی رابطه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان
۵بررسی تاثیر طراحی فضاهای عمومی شهری بر سلامت روانی ساکنان شهری مطالعه موردی شهر بوکان
۶بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
۷بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد بوکان
۸ارزشیابی وضعیت فعلی سیستم اطلاعات بازاریابی شرکت هپکوی اراک در جهت افزایش فروش محصولات شرکت
۹تاثیر آموزش امید درمانی با استفاده از آموزهها و داستانهای قرآنی بر بهبود تابآوری دانشآموزان
۱۰بررسی مدل علی خودپنداره تحصیلی و انگیزش تحصیلی خودمختار:نقش میانجی پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری
۱۱طراحی و شبیه سازی برد سخت افزاری روبات توانبخشی اندام های تحتانی
۱۲تحلیل و اولویتبندی شاخصهای کالبدی- فضایی با توجه به عملکردمدیریت شهری مطالعه موردی: شهر بوکان
۱۳کنترل اینورتر quasi Z-source به عنوان سیستم الکترونیک قدرت واسط برای منابع تولید پراکنده (DG)
۱۴ارتباط ابزار Modelsim با نرم افزارMATLAB جهت استفاده از M_Functionبرای test benching تمام Entity هایVHDL
۱۵تجارت الکترونیک منتی بر عامل هوشمند
۱۶شناسی چهره با استفاده از مدل بیولوژیکی Hmax
۱۷کاربردی عامل های نرم افزاری هوشمند در مدیریت دانش
۱۸افزایش قابلیت خوانایی کد برنامه با استفاده از پشته تروتکلINFC
۱۹بررسی و مقایسه رویکردهای کاهش ابعاد داده کاوی توزیع شده در شبکه های نظیر به نظیر.
۲۰صرفه جویی در مصرف سوخت در ساختمان پادگان های نظامی(رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی و آموزش آن به سربازان)
۲۱بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال
۲۲گذاری برحسابداری بین المللی وچالش های پیش روی آن در ایران
۲۳تحلیل هندسی معماری بناهای معاصر ( بررسی ویژگی ها و اصول مشترک ) ( نمونه موردی: نمونه پروژه های معماران معاصر نادر اردلان، حسین امانت، حسین شیخ زین الدین، وارطان هوانسیان )
۲۴بررسی رابطه استقرار الگوی بازاریابی کارآفرینانه باپیشبرد اهداف بانک های توسعه ای
۲۵بررسی رابطه هوش معنوی و امید به زندگی در میان دانشجویان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.