لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۳ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه ویژگی های شخصیتی در رضایتمندی زناشویی دانشجویان
۲معماری زیبا و کارا در سازگاری با طبیعت
۳تاثیر بازی درمانی شناختی - رفتاری در اصلاح عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پایهی دوم و سوم ابتدایی شهر همدان
۴فرهنگ در تحولات و پیدایش فضایی خانه های سنتی تبریز
۵بررسی لزوم باززنده سازی مراکز تاریخی و فرهنگی قدیم شهری جهت پیوند با بافت جدید شهری- نمونه موردی شهرستان بوکان
۶کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی باگشودگی دایره ای و مربعی دردوحالت نقص دار و بدون نقص تحت بارمحوری
۷بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش مدیران مدارس در توسعه خلاقیت و تفر انتقادی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران از نظر دبیران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.