لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۲ کلا ۶ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی وضعیت رفتارسنجی سدهای خاکی
۲استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و شبکه عصبی پیش خور پس انتشاردر تخمین روند خشکسالی
۳انتظار جامعه از آموزش چند فرهنگی وساخته شدن شهروند مسئول
۴بررسی تاثیر عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع فلزی استان آذربایجان غربی
۵بررسی تأثیر عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
۶بهبود الگوریتم رقابت استعماری با استفاده از دولت های متمرکز

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.