لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال ۱۳۹۰ کلا ۴ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه تحلیلی ارزیابی پایداری شیبها به روش تعادل حدی و روش اجزای محدود
۲روشهای تعادل حدی در تحلیل پایداری شیبها و مقایسه آنها
۳تکنیک کاهش مقاومت برشی در تحلیل پایداری شیبهای خاکی
۴اثر خستگی خم کننده و بازکننده های ران و مچ پا بر تعادل پویای فوتبالیست های مرد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.