لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۸ کلا ۳۰ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تداعی مفاهیم فضا و زمان در طراحی مجتمع سینمایی
۲نقش اجتماع پذیری در شهروندگرایی بناهای تجاری
۳بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر نرخ موثر مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری کیفیت راهبری شرکتی
۴ارزیابی مولفه های مالی تاثیرگذار بر شرکت های پیمانکاری پروژه های راه سازی در شرایط فعلی کشور بر اساس روش AHP
۵ارزیابی مولفه های فنی تاثیرگذار بر شرکت های پیمانکاری پروژه های راهسازی در شرایط فعلی کشور بر اساس روش AHP
۶مقاوم سازی ساختمان های مصالح بنایی
۷مطالعه و بررسی طرح های مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه
۸بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
۹تاثیر حضور طبیعت در فضاهای داخلی و خارجی محیط های درمانی برای بیماران خاص به منظور افزایش کیفیت زندگی
۱۰نقش دسترسی ها در ایجاد بناهای تجاری با تاکید بر شهروندگرایی
۱۱جایگاه رنگ در هنر اسلامی به ویژه مساجد
۱۲تاثیر نور بر آسایش بصری و روانشناختی در معماری
۱۳بررسی تاثیر مولفه رنگ بر افزایش خلاقیت کودکان در معماری داخلی مهدکودک ها
۱۴ارزیابی مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر شرکت های پیمانکاری پروژه های راهسازی در شرایط فعلی کشور بر اساس روش AHP
۱۵ارائه الگو ریتمی جهت تشخیص سرطان با استفاده از طبقه بندی ترکیبی
۱۶پارامترهای الگوریتم خوشه بندی Dbscan و Birch
۱۷مزایا و چالش های سلول حافظه ایستا بر اساس نانولوله کربنی
۱۸طراحی و شبیه سازی سلول حافظه ایستا بر اساس نانولوله کربنی با سرعت بالا و مصرف توان پایین
۱۹بررسی تاثیر طراحی مرکز مستقل مدیریت بحران جهت ارتقاء تعامل کار گروه های تخصصی و عملیاتی بحران در شهر کرمان
۲۰طراحی خانه سالمندان با محوریت بهرگیری ازپارامترهای روانشناسی محیط درراستای ارتقاء حس دلبستگی به مکان
۲۱بادگیر در معماری ایرانی
۲۲بازشناسی تاثیر ابعاد و جنس سطوح آتریوم بر میزان مطلوبیت فضا
۲۳بررسی میزان تاثیر مصالح بومی(خشت) بر میزان مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک
۲۴بررسی تاثیرمولفه های حس دلبستگی به مکان برطراحی خانه سالمندان
۲۵مسیریابی چندهدفه بر اساس الگوریتم چندوجهی آگاه از کیفیت در شبکه روی تراشه
۲۶مروری بر روش های بهبود عملکرد مسیریابی در شبکه روی تراشه
۲۷یک الگوریتم مسیریابی کم مصرف مبتنی بر مدل مارکوف با استفاده از چاهک متحرک در شبکه های حسگر بی سیم
۲۸بهبود الگوریتم خوشه بندیDBSCAN از طریق تعیین پارامترهای شعاع وتراکم خوشه بندی با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب
۲۹بهبود سرعت همسایگی الگوریتم خوشه بندیDBSCAN
۳۰بازشناسی نقش حیاط مرکزی در آسایش حرارتی خانه های سنتی-اقلیم گرم و خشک
۳۱بررسی رفتار لرزه ای قاب فولادی دارای مهاربندهای برون محور مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.