لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۳ کلا ۳ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱روشی نوین در محاسبات قابلیت اطمینان سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با حضور مزارع بادی
۲بهبود شاخص های قابلیت اطمینان سیستم انتقال در محیط تجدید ساختار یافته از طریق اعمال مدل سه حالته ی پاسخگویی بار در شرایط بحرانی
۳تحلیل پتانسیل برداری شدن خودکار بسته محک پارسک

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.