لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۷ کلا ۲ مقاله شامل ۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساخت در قرارداد EPCبه روش FMEA
۲بررسی و اولویت بندی ریسک های موجود در تخریب سازه ها با نگاه مدیریت ایمنی با استفاده از روش FMEA

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.