لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۶ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی و انتخاب بهترین روش اجرای نماهای ساختمانی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
۲بررسی انواع روش های اجرای نماهای ساختمانی
۳بررسی و اولویت بندی روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره SAW
۴بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان
۵بررسی انواع روش های اجرای دیوارهای ساختمانی
۶ارزیابی و انتخاب بهترین روش اجرای دیوارهای ساختمانی با استفاده از روش چند معیاره TOPSIS
۷بررسی سلسله مراتب ورود به مساجد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.