لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا در سال ۱۳۹۴ کلا ۳ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش پیرسون- مطالعه موردی
۲بررسی ارتباط بین ارزش بازاری یک ریال اضافی وجه نقد با معیار حاکمیت شرکتی
۳بررسی عددی آبشستگی سه بعدی حول حول آبشکن ها با استفاده از نرم افزار شبیه سازی SSIIM V2.0 و مقایسه آن با داده ازمایشگاه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.