لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۳ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مقایسهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای مسلمان مطالعه موردی: بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، خانه مالی کویت، بانک الروجحی عربستان و بانک اسلامی دبی
۲ارزیابی نقش واسطه ای اندازه شرکت بر نگرش به عملکرد مالی در صنعت مواد غذایی: مطالعه ای در استان آذربایجان شرقی
۳ارزیابی نقش واسطهای کیفیت درکشده بین شخصیت و دارایی برند مطالعه ای: بانک ملت شعب تبریز
۴بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن سبک مدیریت به عنوان متغیر میانجی در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی
۵شناسایی نقش تصویر کیفیت خدمات و شخصیت برند در وفاداری به برند بانکی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی شهرستان ارومیه)
۶بررسی نقش رفتار شهروندی کارکنان در عملکرد شغلی آنان در سازمانتامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
۷بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران در آموزش و پرورش شهرستان بوکان
۸بررسی رابطه بین کرامت انسانی با تعهد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان موسسات مالی جنوب استان آذربایجان غربی
۹اختلالات قلبی بر اساس الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
۱۰بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بحران در میزان پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.