لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۸ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آسیب شناسی سیاست های پولی و مالی از منظر استحکام بخشیدن به ثبات اقتصاد کلاندر برابر تکانه های بیرونی
۲تاثیرپذیری ثبات اقتصادی از مخارج دولت در ایران
۳روند تاثیر گذاری بیماری هلندی بر سطح اشتغال در ایران
۴آزمون اثر گذاری شوک های نفتی بر سطح بیکاری در ایران
۵بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
۶تاثیر پذیری توزیع درآمد در ایران از هزینه های سلامت
۷تاثیر نااطمینانی رشد پول بر روند تورم در ایران
۸بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
۹کاهش اغتشاش ضربهای فلفل نمکی از تصویر با استفاده از ماشین سلولی فازی
۱۰مطالعه و بررسی انواع ماشین سلولی و مقایسه آنها
۱۱یک روش کاهش اغتشاش ضرب های با استفاده از ماشین یادگیر و منطق فازی
۱۲گذاری برحسابداری بین المللی وچالش های پیش روی آن در ایران
۱۳روند مدیریتی منابع انسانی در سازمان های کوچک
۱۴تاثیر منابع طبیعی برروند بیکاری درایران
۱۵تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش کشاورزی در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.