لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۸ کلا ۴ مقاله شامل ۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Oral erythromycin and feeding intolerance in preterm infants
۲3-dimensional finite element analysis of the outcomes of Alexander, Gianelly, Roth and MBT bracket prescription Analyse des résultats de la prescription des attaches Alexander, Roth, MBT (Maxillary Transverse Bioadaptation) et Gianelly à l'aide de la méthode des éléments finis tridimensionnelle (3D)
۳The effect of Alexander, Gianelly, Roth, and MBT bracket systems on anterior retraction: a 3-dimensional finite element study

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.