لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۲ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A new species of Platyseius Berlese (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae) from Iran, and a key to the world species of the genus.
۲Caffeine Administration to Prevent Apnea in Very Premature Infants.
۳Asymptotic behavior of associated primes of certain ext modules
۴A new species of Platyseius Berlese (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae) from Iran, and a key to the world species of the genus
۵Prebiotics for the management of hyperbilirubinemia in preterm neonates

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.