لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در سال ۱۳۹۳ کلا ۱۱ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱1H NMR based metabolic profiling in Crohn's disease by random forest methodology
۲1H NMR based metabolic profiling in Crohn's disease by random forest methodology
۳1H NMR based metabolic profiling in Crohn's disease by random forest methodology.
۴Language teaching and task based approach
۵Prophylactic aminophylline for prevention of apnea at higher-risk preterm neonates
۶Activation method of learning a foreign language
۷The effect of neutral oligosaccharides on reducing the incidence of necrotizing enterocolitis in preterm infants: A randomized clinical trial
۸Review the allocation of production lines in shifts with minimising energy costs approach in tehran pegah co
۹A Metabonomics Study on Celiac Disease by CART
۱۰Initial treatment of respiratory distress syndrome with nasal intermittent mandatory ventilation versus nasal continuous positive airway pressure: A randomized controlled trial

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.