لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۹

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۹ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه عددی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر میدان سه بعدی جریان در آبگیرهای جانبی با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف و با بهره گیری از مدل عددی SSIIM2
۲مطالعه عددی میدان جریان سه بعدی و تاثیر زاویه قرارگیری کانال جانبی بر الگوی جریان در آبگیرهای جانبی کنار رودخانه ای با استفاده از نرم افزار SSIIM2
۳مدلسازی عددی تاثیر شکل هندسی و تغییر پارامترهای هیدرودینامیکی بر الگوی جریان در حوضچه های رسوبگیر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
۴بررسی عددی توزیع فشار و جریان های ثانویه شکل گرفته در حوضچه های رسوبگیر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
۵مطالعه عددی توزیع سرعت عمقی جریان، توزیع تنش برشی و جریان های ثانویه ایجاد شده در مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از مدل عددی فلوئنت
۶بررسی عددی توزیع تنش برشی در مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از مدل عددی فلوئنت
۷خاستگاه معماری زمینه گرا
۸انعطاف پذیری فضاهای آموزشی در فرهنگسرای هنر و معماری
۹مدل سازی دمای آب رودخانه ها با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمد آباد در استان گلستان)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.