لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱قطعه بندی تومور مغزی در تصاویر MR مبتنی بر C-means فازی هسته ای
۲یک الگوریتم مسیریابی انرژی آگاه، بر مبنای پروتکل EALBM بهینه سازی شده به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی
۳مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل های تدریجی عریض شونده در کانال های روباز
۴بررسی تغییرات سرعت جریان و نواحی جدایی جریان در طول تبدیل های خطی عریض شونده مستطیلی به مستطیلی با استفاده از نرم افزار عددی SSIIM2
۵مطالعه عددی جریانهای ثانویه و تلفات انرژی در طول تبدیل های خطی عریض شونده مستطیلی به مستطیلی با بهره گیری از مدل عددی SSIIM2
۶مطالعه ی بار دینامیکی ناشی از حرکت خودروها درگودبرداری های شهری بوسیله ی دستگاه ابداعی لرزه نگارعمقی
۷بررسی موردی تاثیر بار دینامیکی خودروها بر سازه نگهبان گودهای مجاور جاده به کمک دستگاه لرزه نگار عمقی ابداعی
۸بکارگیری پلی اتیلن ترفتالات در تولید جزئیات جداره ساختمانی و کاهش مصرف انرژی , در طراحی واحدهای اقامتی موقت در اقلیم گرگان
۹ارائه یک راهکار امنیتی برای شبکه های اینترنت اشیاء مبتنی بر شبکه های تعریف شده با نرم افزار
۱۰مروری بر شبکه های اینترنت اشیاء مبتنی بر شبکه های تعریف شده با نرم افزار
۱۱طراحی پنجره و سایبان اقلیمی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم شهر تبریز
۱۲کاربرد روش دیلاتومتری در پیش بینی نسبت مقاومت تناوبی با استفاده از نرم افزار نروسولوشن
۱۳مطالعه رفتار دینامیکی ماسه خشک مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با سبک دانه رسی منبسط شده
۱۴ارزیابی روانگرایی با استفاده از داده های انرژی زلزله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.