لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۵ مقاله شامل ۲۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رفتار دینامیکی ماسه در ترکیب با سبکدانه لیکا با دستگاه میز لرزه
۲پوسته های سازگار و انطباق پذیر ساختمان با الگوپذیری از گیاهان در طبیعت
۳ارایه روش بهبود منابع پویا و بررسی انرژی کارای ماشین در محیط رایانش ابری
۴تشخیص شیء رها شده با استفاده از الگوریتم ترکیب گوسی و الگوی باینری محلی دودویی متقارن مرکزی
۵مروری بر روش های فرود خودکار در پرنده های فاقد سرنشین
۶پیش بینی قیمت سهام با سیستم استنتاج فازی مبتنی بر یک شبکه ی تطبیقی (ANFIS) بهبود یافته
۷فیلتر میانگین وزنی گاوسی تطبیقی برای حذف نویز نمک و فلفل
۸تشخصی خواب آلودگی راننده با استفاده از مانیتورینگ ویژگی های چهره
۹ردیابی شی متحرک با استفاده از کمینه سازی انرژی حرکتی
۱۰بررسی روش های مختلف حذف نویز نمک و فلفل مبتنی بر فیلتر میانه
۱۱حذف نویز نمک و فلفل با استفاده از فیلتر میانه تطبیقی بهبود یافته
۱۲تشخیص حالت چهره مبتنی بر الگوی باینری محلی و فاصله لون اشتاین
۱۳دسته بندی تصاویر رنگی با استفاده منطق فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری (pso)
۱۴یک روش جدید استخراج ویژگی برای رمزنگاری در اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم تجمیع ذرات بهبود یافته (IPSO)
۱۵استفاده نوین الگوریتم یادگیری تنبل برای رمزنگاری بدون اتلاف کلیدی خصوصی فازی در ارسال تصاویر برای اینترنت اشیاء
۱۶روش های محاسبات نرم برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI
۱۷روش خوشه بندی فازی بهبود یافته برای قطعه بندی بافت های مغز در تصاویر MRI
۱۸تشخیص حالت چهره مبتنی بر بازنمایی تقارن فاز
۱۹تشخیص حالت چهره مبتنی بر هیستوگرام گرادیان (HOG) تغییر یافته
۲۰شناسایی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از کد زنجیره ای و فاصله لون اشتاین با نزدیک ترین کلاس همسایگی و فرآیند عدم پذیرش عدد
۲۱بررسی اندرکنش خاک فونداسیون های انعطاف پذیر تحت بار انفجاری
۲۲بررسی عددی تاثیر مدل های آشفتگی مختلف در پیش بینی توزیع سرعت جریان و انرژی جنبشی آشفتگی در آبگیرهای جانبی رودخانه ای
۲۳بررسی عددی سه بعدی هیدرولیک جریان، پخش و انتقال رسوب در آبگیرهای جانبی کنار رودخانه ای با استفاده از نرم افزار SSIIM2
۲۴تحلیل عددی سه بعدی توزیع سرعت جریان و نواحی چرخشی ایجاد شده در آبگیرهای جانبی با استفاده از مدل عددی SSIIM2
۲۵بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.