لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۵ کلا ۳۵ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ فراپهن باند
۲شبیه سازی عددی سه بعدی تاثیر پارامترهای هندسی بر میدان رسوب جریان در حوضچه های پیش ته نشینی
۳مطالعه عددی تاثیر زاویه قرارگیری کانال جانبی بر نواحی چرخشی ایجاد شده در تقاطع کانالها با استفاده از نرم افزار Fluent
۴اثر مدت زمان زلزله بر سطح عملکرد قابهای خمشی بر روی انواع خاک
۵کاشی بندی فضای تکرار حلقه ها با استفاده از خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک
۶تشخیص محل پلاک خودرو با تابع هدف جدید از الگوریتم ژنتیک
۷شبیه سازی سیستم Duplex به کمک زنجیره های مارکوف
۸بررسی اثر ضخامت پره و نسبت دمش در خنک کاری ترکیبی برخوردی- جابجایی و لایه ای روی پره توربین گاز
۹تشخیص تماما هوشمند تومور مغزی با استفاده از توابع مورفولوژیکی و قطعه بندی تصویر
۱۰مطالعه انتقال حرارت برخواص مدلهای تک فاز و دو فاز نانوسیالها وحل تجربی مدل تک فاز در میکروکانالها
۱۱نظارت الگوریتم رقابت استعماری روی کنترلر فازی برای پاندول معکوس با دو درجه آزادی
۱۲تحلیل حساسیت در بهینه سازی سیستم نیروگاهی تولید پراکنده با در نظر گرفتن شاخص های عدم قطعیت
۱۳برنامه ریزی منابع ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
۱۴تهیه نقشه جامع مصدومان در زلزله با استفاده از ترموگرافی یک پهپاد
۱۵روشی جدید مبتنی بر الگوریتم جستجوی محلی تقلید نیروی گرانشی برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه باز
۱۶روش نوینی برای مورفولوژی درجداسازی کاراکترهای پلاک به منظورتعیین حل پلاک خودرو درتصویر
۱۷ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز
۱۸استخراج ویژگی سریع از تصاویر خط تولید برای تشخیص ضایعات
۱۹مروری بر پروتکلهای MAC در شبکه های موردی پروازی
۲۰حفظ ارتفاع کوادکوپتر در فضا با استفاده از کنترلPID روی بارومتر
۲۱استفاده از EKF برای تصحیح موقعیت کوادکوپتر در نقطه یابی GPS
۲۲بررسی و مقایسه کنترلکنندههای شبکههای مبتنی بر نرمافزار
۲۳ارایه مدل فازی عصبی برای برآوردقابلیت اطمینان سیستمهای نرم افزاری مبتنی برمولفه
۲۴ارایه یک روش مبتنی بر شبکه عصبی برای تشخیص و بازشناسی اعداد فارسی
۲۵زمانبندی وظایف در شبکههای حسگر-پهپاد بیسیم: پروتکلی آگاه از زمان و انرژی
۲۶Task Allocation approach to reduce Makespan in Wireless Sensor and Flying Robot Networks
۲۷قفل نمودن موقعیت کوادکوپتر در فضا با استخراج ویژگی SIFT روی تصویر به جای استفاده از GPS
۲۸یک روش جدید برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه باز با استفاده از الگوریتم نیروی گرانشی بهبود یافته OVRP_GELS
۲۹شات بندی ویدیو با استفاده از سیستم عصبی- فازی
۳۰بکارگیری روش فازی جهت بهینه سازی روش تاگوچی برای دستیابی به بیشینه تولید هایلورونیک اسید به روش تخمیر
۳۱پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف
۳۲بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل گیری معماری خانه باقری گرگان
۳۳تحلیل دیوارهای حایل مسلح شده با سیستم ترکیبی شمع و نیل در سازه های مسکونی با گودبرداری های عمیق
۳۴ارایه ی مدلی جهت بهبود الگوریتم خوشه بندی k-means بر پایه ی الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
۳۵توازن بار آگاه از انرژی مبتنی بر بهینه سازی جغرافیای زیستی در محیط محاسبات ابری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.