لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۳ کلا ۳۷ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسیرفتار بتن محصور شده با جاکت فولادی تحت بار محوری به روش عددی
۲بازیابی تصویر ازپایگاه داده های بزرگ براساس فاصله اقلیدوسی نمودار هیستوگرام تصویر و با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۳ارائه روشی برای رمزگشایی یک متن رمز شده ازطریق الگوریتم ژنتیک
۴استفاده از چارچوب Agile Softwear Devolopmentدر توسعه نرم افزارهای مبتنی بر ابر
۵ارائه ی راهکاری برای یافتن منابع بهینه سیستم های در شبکه ی توزیع شده
۶کاهش نرخ خطای تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۷بررسی الگوریتم اصلاح شده کلونی مورچه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای برنامه ریزی شبکه
۸ارائه یک راه کار ترکیبی منطق فازی و الگوریتم ژنتیک برای تشخیص نفوذ در شبکه
۹سیستم ایمنی مصنوعی با الهام از تشخیص نفوذ با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
۱۰پروتکل توزیع کلید کوانتومی برای تشخیص حضور شنودکننده در کانالهای کوانتومی
۱۱مسیر یابی در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگویتم ژنتیک
۱۲بهینه سازی زمان بندی وظایف و توازن بار در محیط ابر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
۱۳سیستمتشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
۱۴گذشته غنی، مردم امروزی، شهر فردا (بررسی نمونه موردی: شهرک مسکونی شوشتر نو)
۱۵بهبود کارایی در پردازش ابری سیار بوسیله الگوریتم جستجوی گرانشی
۱۶بررسی کارکردهای گنبد سلطانیه در عصر ایلخانیان
۱۷زمانبندی پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۱۸استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای تشخیص و دسته بندی نفوذ
۱۹بررسی پروتکل های مسیریابی Reactive در شبکه های Ad-Hoc
۲۰مسیریابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۱ارائه راهکاری برای تشخیص نفور در شبکه با رویکرد الگوریتم ژنتیک
۲۲تحلیل و پردازش موازی بزرگ داده به منظور بهینه سازی کارایی در ابرهای فدراسیونی
۲۳بهبود خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با درنظر گرفتن نرخ عملگر جهش
۲۴استفاده از الگوریتم ژنتیک برای افزایش سرعت تشخیص نفوذ در کانالهای توزیع کلید
۲۵حل مساله برنامه ریزی جدول زمانی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
۲۶ارائه یک سیستم امنیتی کارا برای شبکه های حسگر بی سیم
۲۷بهینه سازی چینش حروف فارسی بر روی صفحه کلید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۸زمانبندی دو هدفه بر روی ماشین های موازی در محیط فازی
۲۹بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانه ای با حرکت قائم
۳۰مقیاس دهی خودکار منابع پردازشی ماشین های مجازی با استفاده از خوشه بندی الگوهای درخواست سرویس ها در رایانش ابری
۳۱اولویت دهی موارد آزمون رگرسیون مبتنی بر پیشینه و آگاه از هزینه
۳۲طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستیار دیجیتال شخصی (PDA) جهت ارزیابی پوسچر با استفاده از روش های RULA, REBA و QEC
۳۳پیداکردن کوتاه ترین مسیر در شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۳۴حل مساله برنامه ریزی جدول زمانی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
۳۵ارایه یک سیستم امنیتی کارا برای شبکه های حسگر بی سیم
۳۶بهینه سازی چینش حروف فارسی بر روی صفحه کلید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۳۷زمان بندی دو هدفه بر روی ماشین های موازی در محیط فازی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.