لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۲ کلا ۶ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱خود تستی خودمختار برای مدیریت منابع مجازی در محیط ابر
۲زمانبندی گردش کارهای علمی در محیط ابر
۳ارائه معماری اعتبار سنج آگاه از کیفیت سرویس در محیط ابر
۴بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهبردهای ساماندهی انها (نمونه موردی: محله قلعه حسن گرگان)
۵اثرات UPFC بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت با حضور منابع تولید پراکنده
۶بررسی المان های میادین عمومی در شهرهای اسلامی (نمونه موردی شهر دوحه در قطر)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.