لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۳۵ مقاله شامل ۱۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱CFD study on hydrogen production during sorption-enhanced glycerol steam reforming
۲Investigation of palladuim membrane reactor performance during cyclohexane dehydrogenation using CFD method
۳بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حذف متیلن آبی (MB) از آبهای آلوده توسط کربن فعال
۴روش نوین سنتز نانو ذرات کریستوبالیت از دیاتومیت
۵مطالعه و بررسی فرآیندهای پالایش نفت و اهمیت آن ها
۶A Mini-Review on Hydrodynamics of Airlift Bioreactors with Net Draft Tube and Their Application in Pollutant Biodegradation
۷استخراج رنگ دانه آنتوسیانین از تفاله انگور سیاه سردشت آذربایجان غربی
۸Dynamic Stability Study of Pultrusion Composite Members under Follower Force
۹بررسی و مدل ساز ی شکل دهنده مایع تعاملی نانولوله های کربنی با توجه به اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار
۱۰برون سپاری پایگاه داده بانک ها و سازمان های حساس در بستر رایانش ابری امن
۱۱کنترل هوشمند فازی نوع 2 بر روی سیستم های قدرت چند ماشینه
۱۲Risk Management of a Mechanized Tunneling Project through Assessment of Geological Units Using an Evolutionary Method
۱۳اثر موقعیت ستون با کمبود طول وصله بر روی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح توسط آنالیزدینامیکی تاریخچه زمانی
۱۴Free in-plane vibration of heterogeneous nanoplates using Ritz method
۱۵ارائه مدلی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی ها برای رتبه بندی واحدها
۱۶بررسی کارایی نسبی عملکرد پژوهشی واحدهای پژوهشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه)
۱۷ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبهبندی تامین کننده پایدار در حضور دادههای نادقیق
۱۸ارائهی یک رویکرد برنامهریزی هندسی برای تعیین قیمتهای بهینهی سراسری در یک مدلتبعیض قیمت
۱۹طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چندمرحله ای، چند دوره ای و چند محصولی به همراه ارائه یک مدل دوهدفه
۲۰بررسی میزان خلاقیت دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه صنعتی ارومیه
۲۱بیومکانیکی گرافت ها و عوامل کناری موثر بر انتخاب گرافت در عمل تعویض رباط صلیبی قدامی و تحقیقات جدید
۲۲تاثیر استفاده از نانو سیال آلومینا در مبدل های حرارتی خورشیدی همراه با بررسی عددی انتقال حرارت وافت فشار آن
۲۳طراحی کنترل کنندهی PID برای سیستم مدل یک چهارم تعلیق فعال با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک
۲۴بررسی رفتار و ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلندمرتبه با سیستم سازه ای مشبک
۲۵Experimental study and 3D-CFD investigation on optimization of aerodynamic parameters and energy separation of convergent vortex tube separator
۲۶بررسی ارتعاشات عرضی، پیچشی و طولی اجسام پرنده (موشک)
۲۷چالش های استفاده از برنامه های کاربردی در محاسبات ابری برای سازمان ها
۲۸بررسی روش اوکسی-احتراق (احتراق با اکسیژن خالص) از روش های جداسازی و به دام اندازی کربن دی اکسید
۲۹مروری بر فرآیند جداسازی گازی با غشاهای پلیمری با پوشش سیلیکون
۳۰مقایسه ی جذب و غشا جهت استفاده در فرآیندهای جداسازی دی اکسید کربن
۳۱Modeling study of beer column for bioethanol production byusage of date as feedstock
۳۲کاربرد مدل نفوذی و محاسبه ضریب انتقال جرم در فرایند جذب سطحی رنگ متیلن بلو با استفاده از لوفا سیلندریای ایرانی
۳۳Effect of Bacterial Adaptation on Performance of Ralstoniaeutropha in Olive Oil mill Wastewater Degradation
۳۴CFD model for evalution of palladium membrane reactorperformance during propane dehydrogenation process
۳۵Modelling study of membrane cell performance during chlor alkaliprocess using CFD method
۳۶بررسی عوامل موثربرنوآوری و کارآفرینی شرکتی با مدل تعالی عملکرد EFQM درشرکت های تعاونی شهرستان ارومیه
۳۷کاهش هزینه احداث گلخانه و ایجاد شرکت های دانش بنیان برای توسعه کشاورزی
۳۸Evaluation of Various Membrane Performances inHydrogen Purification
۳۹Silica Membrane Performance in Multistage Configurations for Hydrogen Separation
۴۰برنامه ریزی و کاربرد تکنیکهای کنترل پروژه در ارتقاء عملکردطرحهای آب و فاضلاب مسکن مهر تبریز
۴۱مدل مدیریت هوشمند شبکه توزیع آب جهت تشخیص سریع حوادث شبکه وکاهش هدررفت آب
۴۲بهبود رفتار لرزه ای سیستم دیواره های پیش ساخته باعملکرد گهوار ای از طریق افزایش ارتفاع محصور شدگی
۴۳شناخت آسیب ها و ارائه راه کارهای جنگ شناختی و ادراکی در فضای سایبری
۴۴Energy Resources Consumption Performance in Iranian Manufacturing Industries Using Cost/Revenue Efficiency Model
۴۵بررسی دکترین سایبری آمریکا، اروپا، چین و روسیه
۴۶توازن بار در ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه
۴۷ارائه یک مکانیزم قیمت گذاری در برون سپاری ترافیک تحمل پذیر تأخیر کاربران از شبکه های سلولی به فمتوسل ها
۴۸بررسی مدیریت دانش در دانشگاه موردی در دانشگاه صنعتی ارومیه
۴۹Enhancing productivity of the preventive and maintenance systems via employing Simulation and MCDM approaches
۵۰بهبود عملکرد آیرودینامیکی هواپیما با استفاده ازایرفویل انعطاف پذیر
۵۱بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و رابطه آن با جنسیت افراد مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۵۲پارامترهای تکتونیکی و سیستمهای شکستگی در معدن زرشوران
۵۳بررسی شکل پذیری قاب های فولادی مهاربندی شده ضربدری واقع در دو دهانه میانی مجاور هم
۵۴شبیه سازی دینامیک غشای الاستیک غوطه ور در یک حفره با دریچه متحرک با استفاده از روش شبکه بولتزمن- مرز غوطه ور ترکیبی
۵۵طراحی و ساخت مسدود کننده جریان گاز برای موارد اضطراری و تغییراتی به روش مهندسی ساخت و تولید
۵۶بررسی و مقایسه کارآیی دو روش تحلیل آیرودینامیک بال محدود
۵۷ارائه الگویی جهت تدوین برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها براساس مدل swot, BSC و اولویت بندی استراتژی ها با مقایسه ها رویکرد فازی ANP-DEMATEL و ماتریس QSPM مورد بررسی: دانشگاه صنعتی ارومیه
۵۸ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای پیش ساخته ی بتنی با عملکرد گهواره ای
۵۹Modeling of nanocomposite graphene membrane for hydrogen separation
۶۰ارائه الگوریتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه در شرایط عدم قطعیت
۶۱یوگا و توانایی چرخش ذهنی
۶۲مقایسه تعادل ورزشکاران با معلولیت های بینایی، شنوایی و جسمانی با همتایان سالم ورزشکار و غیر ورزشکار
۶۳بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی با خلاقیت در مدیران ارشد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه
۶۴بررسی پروتکل LEACH و ارایه ی بهبودی جدید برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم توسط بهبود New-LEACH
۶۵مدل مدیریت هوشمند شبکه توزیع آب جهت تشخیص سریع حوادث شبکه وکاهش هدررفت آب
۶۶Bubble Behavior in an Ultrasonic Field, Stability Analyses with Bifurcation Diagram: Effect of Polytropic Gas Exponent, Hydrostatic Pressure and Ultrasonic Pressure
۶۷ارزیابی اندرکنش بین آرماتورهای عرضی و پوشش کامپوزیتی در تیرهای پیوند بتنی
۶۸معرفی رهیافت زیست سازگار برای مدیریت پساب معدن مس سونگون
۶۹شناسایی موقعیت گسلها و ناپیوستگی های عمقی موجود در گستره خراسان با بهره گیری از کریجینگ داده های ژیوتکنیکی
۷۰ارایه مدل ریاضی چند هدفه انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر نمودن پوشش شرکتها در گروههای صنعت بورسی (مطالعه موردی: بازار بورس ایران)
۷۱تاثیر مدیریت دانش در بستر زنجیره تامین دانشگاه صنعتی ارومیه
۷۲خواص حرارتی نانو کامپوزیت های پلیمر/خاک رس بر پایه ی پلی استایرن و مونت موریلونیت اصلاح شده
۷۳Preparation novel composite of graphene oxide/ionic liquid / acetone extracted propolis and its application in biosensors
۷۴ارایه مدل تحلیل پوششی داده های گروهی برای محاسبه وزن های مشترک هر صنعت در ارزیابی شکست و موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران
۷۵مقایسه عملکرد شبکههای عصبی MLP و RBF در پیشبینی دبی روزانه رودخانه
۷۶سنجش و تحلیل رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه های اراک و آزاد اراک باروش تجزیه و تحلیل چند معیاره
۷۷بررسی و مقایسه عملکرد نسلهای مختلف سلولهای خورشیدی
۷۸ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارایه خدمات شهری (مطالعه موردی: کلانشهر ارومیه)
۷۹طراحی استراتژی نگهداری و تعمیرات براساس مفهوم آرایش سلولی مجازی پویا با استفاده از رویکرد شبیه سازی
۸۰تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی در سازمان بر پایه تیوری بازی ها تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان (مطالعه موردی: بیمارستان شهید مدنی خوی)
۸۱تدوین استراتژی سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
۸۲رویکردی برای شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز در شهرداری ها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
۸۳بررسی راهکارهای دستیابی به درآمدهای پایدار مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
۸۴شناسایی ریسکهای فرآیند لجستیک در صنعت قطعات خودرویی و بهبود اجرای آن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن
۸۵کاربردها و چالش های رایانش ابری و بررسی وضعیت آن در ایران
۸۶بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای مرکز گرا با فیوزهای توزیع شده در ارتفاع
۸۷ارزیابی عملکرد تلفیق الگوریتم بهینهسازی PSO و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بارش رواناب مطالعه موردی سیمینه رود،حوضه دریاچه ارومیه
۸۸بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
۸۹بررسی تطبیقی کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد سرمایه داری
۹۰بررسی میزان حساسیت سیستم های مهاربندی همگرای مرکزگرا به موقعیت ارتفاعی کابل های پس کشیده
۹۱اثر کمبود طول وصله ستون در قابهای بتنی مسلح با توجه به موقعیت و تعداد ستون ضعیف
۹۲ارزیابی پاسخ لرزه ای دیوارهای پیش ساخته بتنی با عملکرد گهوارهای مجهز به میراگرهای برشی
۹۳مسیریابی شبکه حسگر ابتکاری برای افزایش طول عمرشبکه
۹۴A Novel Capacitive Peaking Amplifier for Transmitters
۹۵Hydrogen, a green and renewable energy resource
۹۶Hydrogen production in methanol dehydrogenation to methyl formate process
۹۷تولید هیدروژن با استفاده از پیل های الکترولیز میکروبی
۹۸انتقال بار و انرژی در بلورهای دوبعدی
۹۹تاثیر شکل مجراهای عبور گازهای داغ بر عملکرد دیگ های چدنی سه پاس
۱۰۰مطالعه عددی روی سیستم گرمایش از کف مجهز به پل های فلزی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.