لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۱ کلا ۴۵ مقاله شامل ۴۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Exergoeconomic Analysis of Internal Combustion Engine Cogeneration System
۲Three-dimensional Numerical analysis of Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) with Conventional and Deflected Membrane ElectrodeAssembly
۳Numerical Simulation of Incompressible Viscous Flows using a Mesh-Free Lattice Boltzmann Method
۴Heat Transfer Augmentation with the Use of Γ- AL2O3/Water Nanofluid and Longitudinal Ribs in a Curved Channel
۵بررسی عددی قانون دوم ترمودینامیک برای جریان آرام در یک مجرای منحنی چرخان
۶شبیه سازی برج تثبیت کننده میعانات گازی در واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه اصفهان به منظور ایجاد شرایط بهینه جهت استحصال بنزین با استفاده از نرم افرازHYSYS
۷The study of effect of nano basic Alumina as a catalyst in preparation of Semicarbazones
۸Preparation of Molybdenum trioxide nanoparticles
۹ارزیابی مقاومت بتن های سبک ساخته شده با مصالح سبک دانه پوکه معدنی بجای شن و استفاده از آنها درالمانها سازه ای
۱۰استفاده از سخت کننده های بیرونی به جای ورقهای پیوستگی دراتصالات تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی
۱۱بکارگیری اتصالات پیچی اصطکاکی با سوراخ لوبیایی درورقهای گیرداری سازه های فولادی برای افزایش میرایی
۱۲بررسی چالشهای شبکه هوشمند درتوسعه صنعت توزیع نیروی برق
۱۳بررسی اثر افزایش نامطلوب دمای خوراک گاز اسیدی در واحدهای بازیافت گوگرد
۱۴Competitive Supply Chain Network Design for Markets with Deterministic Demands
۱۵بررسی تابع تقاضای پول در ایران با تاکید بر سال های برنامه توسعه کشور
۱۶بررسی روابط علی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش صنعت (کارگاه های بیشتر از 10 کارکن)
۱۷بررسی تأثیر سرمایه گذاری صنعتی و معدن (به تفکیک خصوصی و دولیت) در رشد اقتصاد ایران
۱۸بررسی رابطه علّی بین نرخ بیکاری با متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدلهای علّی اقتصادسنجی و آزمون هیسائو
۱۹بررسی تقاضای واردات محصولات فولادی تخت در ایران
۲۰تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف انرژی برق صنعتی در ایران (با روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی)
۲۱بررسی روابط علّی متغیرهای موثر بر تقاضای مسکن در ایران
۲۲راهبرد قاعده استنتاج برای حل مشکل کمبود ظرفیت سیستم های توزیع در بازار رقابتی
۲۳تحلیل و بررسی وضعیت تولید برق با استفاده از انرژی باد در کشورهای مختلف جهان
۲۴بررسی تاثیر تعداد دهانه های مهاربندی برسیستم های دوگانه فولادی
۲۵مقایسه رفتاراتصال گیردار متعارف OMC با رفتاراتصال گیردار بال آزاد FFC
۲۶روش تاپسیس فازی برای رتبه بندی راهبردهای اکتساب فناوری ازمنظر سرمایه فکری
۲۷آاربرد زونبندی شیمیائی و پراآندگی طلا و عناصر آمیاب در پیریت و آوارتز جهت تعیین ژنز کانسار طلای زرترشت، جنوبغرب جیرفت: استفاده از آنالیز LA-ICP-MS رگههای آوارتز-سولفید طلادار
۲۸نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)
۲۹مدیریت سبد پروژه با تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی مطالعه موردی در صنعت راهسازی
۳۰شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر در بهره­وری منابع انسانی با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی تبریز)
۳۱تعیین ولتاژ پولین استاتیکی و محدوده ولتاژ کاری به منظور طراحی مناسب میکرو سنسور فشاری خازنی با استفاده از مدل میکرو تیر
۳۲بهینه سازی عملکرد پیل سوختی غشاء پروتونی با استفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی تک فاز
۳۳Numerical study of the effect of divergent hot tube on the energy separation in a vortex tube
۳۴Pushover Analysis of Steel Frame Without Continuity Plate in Panel Zone
۳۵Reducing Earthquake Damages Using Sliding Bolted Connections in Moment Resisting Frames
۳۶Investigation of Electricity Generation Using Geothermal Energy And Assessment of Its Economical And Environmental Effects
۳۷آینده تولید برق بادی در کشور و پیش بینی پتانسیل نگهداشت انرژی
۳۸Nonlinear dynamics of an encapsulated microbubble contrast agent
۳۹مدل سازی و شبیه‌سازی سنسور گازی گرافن
۴۰Analytical Study of the Intrinsic Velocity of Nanoscale Strained Silicon MOSFETs, including the Effect of Germanium
۴۱ارزیابی پیاده سازی شبکه هوشمند و فراسامانه هوشمند انداز هگیری
۴۲بررسی اثر مدل های مختلف اندرکنش بستر و رایزر بر روی توزیع تنش رایزرها
۴۳حل مسئله چیدن جعبه ها در چندین کانتینر کشتی با بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری
۴۴Effect of Fiber Orientation on Cell Outgrowth Pattern in Collagen Electrospun Scaffolds
۴۵Modeling of drug release from a novel cylinder-shaped temperature-responsive drug delivery system

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.