لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۵۱ مقاله شامل ۷۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Modeling and sensitivity analysis of NOx emissions and mechanical efficiency for diesel engine.
۲Efficient photocatalytic methylene blue degradation by Fe
۳Seismic performance of beam to column connections with T-shaped slit dampers
۴An extended FMEA approach based on the Z-MOORA and fuzzy BWM for prioritization of failures
۵A gene expression programming model for economy growth using knowledge-based economy indicators: A comparison of GEP model and ARDL bounds testing approach
۶Exergy analysis of indirect dimethyl ether production process
۷Heat transfer enhancement in distribution transformers using TiO2 nanoparticles
۸An extended robust approach for a cooperative inventory routing problem
۹Shell closure effects on spectral statistics of calcium neutron-rich isotopes
۱۰Employing thermoelectric generator and booster compressor for performance improvement of a geothermal driven combined power and ejector-refrigeration cycle
۱۱Oscillation of a transient bubble near an aperture made in a convex rigid plate
۱۲Impact response of hybrid FRP-steel reinforced concrete slabs
۱۳Preparation of novel magnetic grafted raft agent nanocomposite: Application in carmine dye adsorptive removal from waste water
۱۴Electroactive bio-epoxy incorporated chitosan-oligoaniline as an advanced hydrogel coating for neural interfaces
۱۵Predicting microstructure evolution for friction stir extrusion using a cellular automaton method
۱۶Performance evaluation of vegetable base oils relative to mineral base oils in the lubrication of cold forming processes of 2024 aluminum alloy
۱۷A new conventional criterion for the performance evaluation of gang saw machines
۱۸Application of Novel Fe3O4–Polyaniline Nanocomposites in Asphaltene Adsorptive Removal: Equilibrium, Kinetic Study and DFT Calculations
۱۹Renewable energy based mine reclamation strategy: A hybrid fuzzy-based network analysis
۲۰Numerical investigation of FHD pump for pumping the magnetic nanofluid inside the microchannel with hydrophobic walls
۲۱Efficient DBT removal from diesel oil by CVD synthesized N-doped graphene as a nanoadsorbent: Equilibrium, kinetic and DFT study
۲۲Performance improvement of ejector expansion refrigeration cycles employing a booster compressor using different refrigerants: Thermodynamic analysis and optimization Amélioration de la performance des cycles frigorifiques á détente par éjecteur à l'aide d'un surpresseur (booster) utilisant différents frigorigènes : analyse thermodynamique et optimisation
۲۳Integrated data envelopment analysis and cooperative game for evaluating energy efficiency of transportation sector: a case of Iran
۲۴Noise analysis of band pass filters using stochastic differential equations
۲۵Nonlinear dynamic instability behavior of tensegrity grids subjected to impulsive loads
۲۶Seismic design and performance evaluation of steel frames with knee-element connections
۲۷Photo/electroluminescence and electron transport properties of new zinc complexes
۲۸A numerical study of heat transfer and flow characteristics of pulsatile blood flow in a tapered artery with a combination of stenosis and aneurysm
۲۹ Presentation of new thermal conductivity expression for Al 2 O 3 –water and CuO –water nanofluids using gene expression programming (GEP)
۳۰Enhancement of heat and mass transfer in a microchannel via passive oscillation of a flexible vortex generator
۳۱A New Inversion Method Using a Modified Bat Algorithm for Analysis of Seismic Refraction Data in Dam Site Investigation
۳۲Evaluation of Tailings from a Porphyry Copper Mine based on Joint Simulation of Contaminants
۳۳Free convection and entropy generation in a CuO/water nanofluid-filled triangular channel with sinusoidal walls
۳۴A TOPSIS, VIKOR and DEA integrated evaluation method with belief structure under uncertainty to rank alternatives
۳۵Modeling and sensitivity analysis of NOx emissions and mechanical efficiency for diesel engine
۳۶A novel inverse kinematics scheme for the design and fabrication of a five degree of freedom arm robot
۳۷Assessing the dependency of selection function parameters with batch mill design
۳۸Incorporating decision makers’ preferences into DEA and common weight DEA models based on the best–worst method (BWM)
۳۹Investigation of Soret effect on drug delivery in a tumor without necrotic core
۴۰Multi-objective multi-model assembly line balancing problem: a quantitative study in engine manufacturing industry
۴۱Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Poly(vinyl alcohol)/Montmorillonite Nanocomposite Hydrogels: Taguchi Optimization
۴۲Chitosan in biomedical engineering: A critical review
۴۳Recent Progresses in Application of Membrane Bioreactors in Production of Biohydrogen.
۴۴Theoretical Evaluation of Graphene Membrane Performance for Hydrogen Separation Using Molecular Dynamic Simulation.
۴۵Heavy metals risk assessment in drinking water: An integrated probabilistic-fuzzy approach.
۴۶Capecitabine-loaded anti-cancer nanocomposite hydrogel drug delivery systems:

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.