لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه صنعتی ارومیه در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۳۵ مقاله شامل ۱۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Effect of shape and size of sampling window on the determination of average length, intensity and density of trace discontinuity
۲Effect of shape and size of sampling window on the determination of average length, intensity and density of trace discontinuity

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.