لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۷ کلا ۶ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل رفتار شبه استاتیکی شیروانی های حفاظت شده با ژیوسنتتیک به روش اجزاء محدود
۲بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر معنویت در کار با نقش میانجی گری کیفیت زندگی کاری
۳نقش میانجی خودکارآمدی در بررسی تاثیر سیرت نیکو بر کیفیت زندگی کاری
۴روش ارزیابی پس از بهره برداری(P.O.E) در مدارس ابتدایی
۵برآورد ظرفیت باربری در استفاده همزمان از گروه شمع و میکروپایل تحت تاثیر بارهای دینامیکی و استاتیکی
۶پیشگیری و درمان انحراف مفصل پروگزیمال شست کج پای دانش آموزان زیر 15 سال

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.