لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۶ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱طراحی سیستمی توصیه گر جهت پیشنهاد انواع سرویس دهنده ها به کاربران دراینترنت اشیاء
۲باز شناسی معماری بومی در نواحی گرم و مرطوب ایران
۳معماری همساز با اقلیم دربناهای مسکونی گیلان
۴مرکز چند منظوره در محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنین محله
۵شناسایی معیارهای محیطی افزاینده تعاملات اجتماعی مرکز محله
۶ارتقا تعاملات اجتماعی و ارتباطات جمعی در مرکز محلات بااستفاده از مراکز چند منظوره
۷بررسی رابطه بین بلوغ حرفه ای و سلامت عمومی دبیران ورزش در استان آذربایجان غربی
۸جایگاه نماد و نشانه در در مقابر معاصر ایران (بازه زمانی 1310 الی 1350)
۹ادبیات اعتراضی انتقادی و بازتاب آن در دیوان بهار

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.