لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۴ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارتقاء تعادل ایستا و پویای سالمندان با استفاده از تمرینات کمپلکس درمانی
۲بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با فرسودگی شغلی
۳نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴تخمین ظرفیت باربری پی های عمیق منفرد پایل تحت بارقائم بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی شعاعی RBF مطالعه موردی شهرستان ارومیه
۵تخمین ظرفیت باربری پی های عمیق منفرد پایل تحت بارجانبی بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی شعاعی RBF مطالعه موردی شهرستان ارومیه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.