لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۳ کلا ۱۰ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱جایگاه معماری پایدار درمراکز علمی ایران
۲فقدان مضامین اسلامی و معنویت در معماری معاصر و پیشنهاد راهکارهایی در بهبود آن
۳بررسی علل و روشهای نوین صهیونیسم جهانی در ترویج بی حجابی، چالش ها و راهکارها
۴بررسی چگونگی تامین منابع مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی درطرح های توسعه و مدیریت منابع آب
۵توسعه سیستم چندعاملی مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه تاسیسات آبی با استفاده از ICT
۶پیشگیری و درمان انحراف مفصل پروگزیمال شست کج پای دانش آموزان زیر 15 سال

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.