لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۹۰ کلا ۵ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی منابع دانش موجود برای محاسبه رابطه معنایی
۲تأثیر یک دوره تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی
۳بررسی اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی در بهبود باورداشت های فردی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۴توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی
۵ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استان های ایران بر اساس مدل EFQM

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.