لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال ۱۳۸۷ کلا ۵ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه
۲شبیه سازی سه بعدی جریان های لغزشی میکرو مجراها با نسبت های طولی متفاوت
۳تعیین دبی جرمی و ضریب انباشتگی مومنتم مماسی در محدوده جریان لغزشی و دراگ فشاری در محدوده جریان انتقالی در میکرو کانال های سیلیکونی
۴بررسی انتقال حرارت جا به جایی اجباری عرضی میکرو پره های گرماگیر و تعیین عملکرد ترموهیدرولیکی آنها

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.