لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۸ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱امکان سنجی زیرساختهای ارتباطی و گردشگری استان اصفهان به منظور توسعه گردشگری الکترونیکی
۲تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (مورد مطالعه : بازار های الکترونیکی کشور)
۳فرصت ها، چالش ها و راهکار های توسعه صنعت توریسم در ایران
۴شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی صنایع کشتی سازی (مطالعه موردی: شرکت های کشتی سازی استان هرمزگان)
۵تاثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه اقامتگاه های بوم گردی با تاکید بر جذب گردشگر (مطالعه موردی شهر شیراز)
۶ارزیابی کیفیت خدمات سازمان های گردشگری فرهنگی هرمزگان بر رضایتمندی گردشگران
۷بررسی تاثیر ابعاد اطلاعاتی تبلیغات الکترونیکی بر نگرش گردشگران نسبت به سازمان های گردشگری هرمزگان
۸بررسی مسیرهای خلاق گردشگری ادبی در شیراز (شیراز زمان سعدی و حافظ)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.