لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۱ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
۲بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
۳بررسی قیمت ذاتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
۴شناسایی بدهی فکری و تاثیرآن بربازار سرمایه
۵رتبه بندی عوامل موثر بر سلامت مالی بانک صادرات از دیدگاه مدیران و کارمندان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۶بررسی ذهنیت سرمایه گذاران جهت تعیین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مطالعه ی موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۷مطالعه امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت بیمه کارافرین
۸بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه ، ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹نقش اطلاع رسانی در توسعه صنعت گردشگری( مورد مطالعه: شهرستان داراب)
۱۰بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیاتمطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان
۱۱بررسی تاثیر حساسیت مالیاتی برآوردی، معیار بدهی مالیاتی و تغییرات نرخ مالیات بر نسبت اهرم مالی شرکتها

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.