لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۱ مقاله شامل ۲۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه ی بین کیفیت سود و صحت پیش بینی جریان های نقدی حاصل از تأمین مالی (انتشار سهام) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۲سبک رهبری زهراگین و عوامل موثر در ایجاد آن
۳بررسی رابطه استراتژی مدیریت هزینه ، اندازه سازمان و فرصتهای رشد برعملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
۴بررسی رابطه استراتژی مدیریت هزینه، اندازه سازمان و فرصت های رشد بر عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
۵بررسی امکان سنجی پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت انتقال گاز ایران مطالعه موردی منطقه 6 عملیات انتقال گاز
۶بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانکهای شهریزد
۷تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی مطالعه موردی شرکت سایپا
۸مطالعه نقش کیفیت سود در صحت پیش بینی گردش نقدی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹هسیاقم رب یرورم یاهلدم رب دیکات اب اهییاراد یراذگشزرا CAPM, APT , F&F
۱۰بررسی قیمت ذاتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۱بررسی ابعاد فردی و داخلی بر میزان کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی:شرکت سایپا لارستان)
۱۲بررسی رابطه ی بین گزارشگری مالی و پیش بینی جریانهای نقدی حاصل از تامین مالی(انتشار سهام) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۳توانایی و تنگناهای صنعت گردشگری در کشور ایران با تاکید بر اقتصاد کلان کشور
۱۴بررسی رابطهی بین کیفیت سود و پیش بینی جریانهای نقدی حاصل از تأمین مالی(انتشارسهام)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمطالعه ی موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۵مطالعه نقش کیفیت سود در صحت اقلام ترازنامه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۶بررسی ابعاد فردی و داخلی بر میزان کار افرینی و نقش ان در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت سایپا لارستان)
۱۷کارآفرینی زیست محیطی (سبز)، گامی به سوی توسعه اقتصادی پایدار
۱۸مقایسه ویژگی ها و محدودیتهای مدلهای ارزشگذاری دارایی های مالی
۱۹طراحی یک مدل مفهومی توانمند سازی زنان در صنعت گردشگری ( مطالعه موردی: منطقه ولنجک و درکه)
۲۰تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی (مطالعه موردی شرکت سایپا)
۲۱بررسی توانمند سازی زنان در صنعت گردشگری ( مطالعه موردی: منطقه ولنجک و درکه )

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.