لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۹ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی جایگاه گردشگری عسلویه در مدل باتلر
۲بررسی نقش توسعه فناوری اطلاعات بر گردشگری الکترونیک و صنعت هتلداری
۳بررسی تاثیرمدیریت ارتباط مشتری CRM درصنعت گردشگری باتاکید بربخش هتلداری ایران
۴برنامه ریزی وتوسعه ی گردشگری دراستان اصفهان باتاکید برطراحی سایت گردشگری درشهرورزنه
۵بررسی تطبیقی سایت چاهکوه قشم درژئوپارک قشم باگرندکانیون آمریکا
۶برنامه ریزی وتوسعه گردشگری درقشم با تاکید بر توریسم ساحلی
۷مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری با تاکید بر ژئوپارک قشم
۸مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در جاده ابریشم( از دیوار چین تا سواحلمدیترانه )با تاکید بر همگرایی کشورهای مسیر
۹اقامتگاه و نقش آن بر جذب گردشگری شهری با تاکید بر درجه بندی هتل ها
۱۰برنامه ریزی اکوتوریسم شهری با تأکید بر نقش باغ های شیراز در توسعه فرهنگ توریسم پایدار
۱۱بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۲شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار گردشگران منطقه آزاد قشم با رویکردرعایت اصول زیست محیطی پارک های ساحلی قشم
۱۳بررسی نقش مددکاران اجتماعی در کاهش فرهنگ فقر (مطالعه موردی: مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس)
۱۴بررسی عدم عوامل سرمایه ی اجتماعی مؤثربرفروپاشی خانواده ی سالم وپایدار و آسیب شناسی آن (مطالعه ی موردی: زنان مطلقه سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس)
۱۵برنامه ریزی توسعه گردشگری درشهرستان شیرازباتاکید براکوتوریسم
۱۶بررسی تأثیر رفتار مدیران برمیزان کارآفرینی ونقش آن در اقتصاد مقاومتی (مطالعه ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)
۱۷بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۸بررسی عدم عوامل سرمایه ی اجتماعی مؤثر بر فروپاشی خانواده ی سالم و پایدار و آسیب شناسی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقه سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس)
۱۹بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شیوع طلاق در بین زنان سرپرست خانوار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) لارستان فارس
۲۰بررسی تأثیر راهکارهای بومی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در جهت کاهش فرهنگ فقر (مطالعه ی موردی: زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) لارستان فارس)
۲۱تبیین ارزش ها و ویژگی های الگوی مدیریت اسلامی
۲۲بررسی دلایل استقبال کم از بانکداری اینترنتی در شهرستان لار (بخش مرکزی)
۲۳بررسی نقش مددکاران اجتماعی در کاهش فرهنگ فقر (مطالعه موردی: مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس)
۲۴بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان
۲۵تحلیل و ارزیابی پتانسیل ها و راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه کویر شهداد با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT
۲۶بررسی انتشار سهام در شرکتهای مخاطره پذیر و پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۷بررسی نقش انواع کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکتهای شهرک صنعتی لارستان)
۲۸مقایسه مدلهای قیمتگرازی سهام با قیمت ذاتی آن در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.