لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران موسسه آموزش عالی قشم در سال ۱۳۹۲ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اکوسیستم تالاب ها در جهت جذب توریسم با رویکرد توسعه پایدار
۲مدیریت بازاریابی و نقش آن در توسعه محصول با تاکیدی بر بازاریابی گردشگری و چا لش های موجود در عصر حاضر با ارائه راهکارها
۳پارادکس هویت و نقش ژئوپلیتیکی آن در جنوب غرب آسیا
۴گردشگری ساحلی و بررسی جایگاه آن در ایران با رویکرد توسعه پایدار
۵تحلیلی بر اهمیت و نقش بازاریابی در گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
۶بررسی تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان شیراز)
۷ارزیا بی قابلیت ها و چالش های اکوتوریسمی جزیره ابوموسی در راستای توسعه پایدار
۸توسعه پایدارجزیره قشم باتاکید برگردشگری شهری
۹بررسی مدل های وفاداری مشتری(پیش شرط ها و پیامدها)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.