لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۱۹۴ مقاله شامل ۱۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۰۰۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Overexpression of MDR-1 and CDR-2 genes in fluconazole resistance of Candida albicans isolated from patients with vulvovaginal candidiasis.
۲Helicobacter pylori vacA i region polymorphism but not babA2 status associated to gastric cancer risk in northwestern Iran.
۳A comparison of the inhibitory effect of nano-encapsulated helenalin and free helenalin on telomerase gene expression in the breast cancer cell line, by real-time PCR.
۴Current methods for synthesis of magnetic nanoparticles.
۵Efficient biotechnological approach for lentiviral transduction of induced pluripotent stem cells.
۶Synergistic antiproliferative effects of methotrexate-loaded smart silica nanocomposites in MDA-MB-231 breast cancer cells.
۷Phage antibody display libraries: a powerful antibody discovery platform for immunotherapy.
۸Basics of DNA biosensors and cancer diagnosis.
۹Drug delivery and nanodetection in lung cancer.
۱۰Current methods for synthesis of gold nanoparticles.
۱۱Applications of nanoparticle systems in gene delivery and gene therapy.
۱۲In vitro study and characterization of doxorubicin-loaded magnetic nanoparticles modified with biodegradable copolymers.
۱۳Biotechnological and biomedical applications of mesenchymal stem cells as a therapeutic system.
۱۴Preparation and characterization of novel electrospun poly(ϵ-caprolactone)-based nanofibrous scaffolds.
۱۵Fears and concerns of Iranian diabetic women: A phenomenological study.
۱۶Methylprednisolone acetate-Eudragit® RS100 electrospuns: Preparation and physicochemical characterization.
۱۷Blood trihalomethane levels and the risk of total cancer mortality in US adults: Methodological issues.
۱۸A novel TNFRSF1A gene mutation in a patient with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome.
۱۹Gender Differences in Clinical Presentations of Cystic Fibrosis Patients in Azeri Turkish Population.
۲۰Testosterone and Voluntary Exercise, Alone or Together Increase Cardiac Activation of AKT and ERK1/2 in Diabetic Rats.
۲۱Compressive Strength of Mineral Trioxide Aggregate with Propylene Glycol.
۲۲Antibacterial Efficacy of Different Concentrations of Sodium Hypochlorite Gel and Solution on Enterococcus faecalis Biofilm.
۲۳Comparison of Manual and Rotary Instrumentation on Postoperative Pain in Teeth with Asymptomatic Irreversible Pulpitis: A Randomized Clinical Trial.
۲۴Treatment of Necrotic Teeth Using Two Engine-Driven Systems and Patient's Postoperative Pain: A Double-Blind Clinical Trial.
۲۵Assessment of Attitude and Knowledge of Personnel in the Intensive Care Unit of Tabriz University of Medical Sciences Hospitals Toward Organ Donation.
۲۶Effectiveness of the Health Complex Model in Iranian primary health care reform: the study protocol.
۲۷Prevalence and Associated Factors of Prehypertension and Hypertension in Iranian Population: The Lifestyle Promotion Project (LPP).
۲۸The insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) in breast cancer: biology and treatment strategies.
۲۹Poor outcome following percutaneous balloon mitral valvotomy in patients with atrial fibrillation.
۳۰Effect of remote ischemic post-conditioning on oxidative stress in blood of STEMI patients treated with primary angioplasty.
۳۱A reversal of age-dependent proliferative capacity of endothelial progenitor cells from different species origin in in vitro condition.
۳۲Comparison of end-tidal carbon dioxide and arterial blood bicarbonate levels in patients with metabolic acidosis referred to emergency medicine.
۳۳Treatment of scabies, comparing the different medications
۳۴Evaluation of the cytotoxic, apoptosis inducing activity and molecular docking of spiroquinazolinone benzamide derivatives in MCF-7 breast cancer cells.
۳۵Overview on experimental models of interactions between nanoparticles and the immune system.
۳۶Application of nanoparticle technology in the treatment of Systemic lupus erythematous.
۳۷The Urtica dioica extract enhances sensitivity of paclitaxel drug to MDA-MB-468 breast cancer cells.
۳۸Co-delivery of IL17RB siRNA and doxorubicin by chitosan-based nanoparticles for enhanced anticancer efficacy in breast cancer cells.
۳۹Contribution of mexAB-oprM and mexXY (-oprA) efflux operons in antibiotic resistance of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates in Tabriz, Iran.
۴۰Performance of on-site Medical waste disinfection equipment in hospitals of Tabriz, Iran.
۴۱Economic inequalities amongst women with osteoporosis-related fractures: an application of concentration index decomposition.
۴۲Synergic Antibacterial Effect of Curcumin with Ampicillin; Free Drug Solutions in Comparison with SLN Dispersions.
۴۳Anti Pneumococcal Activity of Azithromycin-Eudragit RS100 Nano-Formulations.
۴۴Cardioprotective Effect of Grape Seed Extract on Chronic Doxorubicin-Induced Cardiac Toxicity in Wistar Rats.
۴۵NF-Kβ Activation in U266 Cells on Mesenchymal Stem Cells.
۴۶Enhanced in Vitro Anti-Tumor Activity of 5-Azacytidine by Entrapment into Solid Lipid Nanoparticles.
۴۷Osteogenic/Odontogenic Bioengineering with co-Administration of Simvastatin and Hydroxyapatite on Poly Caprolactone Based Nanofibrous Scaffold.
۴۸Comparison of Different Nanosuspensions as Potential Ophthalmic Delivery Systems for Ketotifen Fumarate.
۴۹Evaluation of the Effect of Psyllium on the Viability of Lactobacillus Acidophilus in Alginate-Polyl Lysine Beads.
۵۰PEGylated Human Serum Albumin: Review of PEGylation, Purification and Characterization Methods.
۵۱An Overview on Novel Microbial Determination Methods in Pharmaceutical and Food Quality Control.
۵۲Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes: New Opportunity in Cell-Free Therapy.
۵۳Human platelet lysate versus minoxidil stimulates hair growth by activating anagen promoting signaling pathways.
۵۴Effects of Chrysin-PLGA-PEG Nanoparticles on Proliferation and Gene Expression of miRNAs in Gastric Cancer Cell Line.
۵۵The Impact of Allopurinol on Patients With Acute ST Elevation Myocardial Infarction Undergoing Thrombolytic Therapy.
۵۶Caustic Ingestion in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis.
۵۷Industrial Application of Different Heat Treatments and Cream Fat Contents for Improving the Spreadability of Butter.
۵۸Influance of regular swimming on serum levels of CRP, IL-6, TNF-α in high-fat diet-induced type 2 diabetic rats.
۵۹Effect of high-dose vitamin D supplementation on cardiometabolic risk factors in subjects with metabolic syndrome: a randomized controlled double-blind clinical trial.
۶۰Role of renin-angiotensin system in liver diseases: an outline on the potential therapeutic points of intervention.
۶۱AMPK activation by metformin inhibits local innate immune responses in the isolated rat heart by suppression of TLR 4-related pathway.
۶۲SiRNA/DOX lodeded chitosan based nanoparticles: Development, Characterization and in vitro evaluation on A549 lung cancer cell line.
۶۳Trafficking mechanism of bone marrow-derived mesenchymal stem cells toward hepatocellular carcinoma HepG2 cells by modulating Endoglin, CXCR4 and TGF-β.
۶۴Extracts of Scrophularia frigida Boiss display potent antitumor effects in human breast cancer cells by inducing apoptosis and inhibition of expression of the human epidermal growth factor receptor 2.
۶۵Klotho and Endothelin-1 in Pseudoexfoliation Syndrome and Glaucoma.
۶۶Evaluation of the Freeze-Thawing Method in Reducing Viral Load of Cytomegalovirus in Breast Milk of Mothers of Preterm Infants.
۶۷7SK small nuclear RNA transcription level down-regulates in human tumors and stem cells.
۶۸Effect of NICU Department Orientation Program on Mother's Anxiety: a Randomized Clinical Trial.
۶۹Factors influencing the adoption of E-learning in Tabriz University of Medical Sciences.
۷۰Developing Azeri aphasia screening test and preliminary validity and reliability.
۷۱Monte Carlo modeling of a conventional X-ray computed tomography scanner for gel dosimetry purposes.
۷۲The effect of combined conventional and modified ultrafiltration on mechanical ventilation and hemodynamic changes in congenital heart surgery.
۷۳A Simple and Rapid Protocol for Producing Yeast Extract from Saccharomyces cerevisiae Suitable for Preparing Bacterial Culture Media.
۷۴Intranasal insulin treatment improves memory and learning in a rat amyloid-beta model of Alzheimer's disease.
۷۵Protective effect of crocin and voluntary exercise against oxidative stress in the heart of high-fat diet-induced type 2 diabetic rats.
۷۶Designing clinical and genetic guidelines of colorectal cancer screening as an effective roadmap for risk management.
۷۷Skin cancer preventive behaviors among rural farmers: An intervention based on protection motivation theory.
۷۸Dexterity and two-point discrimination of the hand in school-aged children with dysgraphia.
۷۹Determinants of puberty health among female adolescents residing in boarding welfare centers in Tehran: An application of health belief model.
۸۰Left ventricular non-compaction in a patient with ankylosing.
۸۱The prevalence, awareness and control rate of hypertension among elderly in northwest of Iran.
۸۲Cardiovascular diseases in the mirror of science.
۸۳Comparison of four techniques on facility of two-hand Bag-valve-mask (BVM) ventilation: E-C, Thenar Eminence, Thenar Eminence (Dominant hand)-E-C (non-dominant hand) and Thenar Eminence (non-dominant hand) - E-C (dominant hand).
۸۴Validity of Questionnaire-Based Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Azar-Cohort Population.
۸۵The Effect of Probiotic Yogurt on Constipation in Pregnant Women: A Randomized Controlled Clinical Trial.
۸۶Wrist bone mineral density utility in diagnosing hip osteoporosis in postmenopausal women.
۸۷Effects of Fish Oil Supplementation on Gestational Diabetes Mellitus (GDM): A Systematic Review.
۸۸Effect of Neck Collar Fixation on Ventilation in Multiple Trauma Patients.
۸۹Effect of Saffron (Fan Hong Hua) On the Readiness of The Uterine Cervix In Term Pregnancy: A Placebo-Controlled Randomized Trial.
۹۰Relationship between Food Security with Sugar Level and Blood Pressure in Diabetes Type 2 in Tehran.
۹۱Effects of Second and Third Generation Oral Contraceptives on Lipid and Carbohydrate Metabolism in Overweight and Obese Women: A Randomized Triple-Blind Controlled Trial.
۹۲Effect of Vocalization of the Holy Quran With and Without Translation on Pregnancy Outcomes: A Randomized Clinical Trial.
۹۳Feasibility, Reliability, and Validity of the Iranian Version of the Quality of Life Questionnaire for Pregnancy.
۹۴Effect of Homeopathy on Pain Intensity and Quality Of Life of Students With Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial.
۹۵Students' Attitudes Towards Research at Mazandaran University of Medical Sciences in 2015.
۹۶Molecular and Morphometric Characterization of Acanthamoeba spp. from Different Water Sources of Northwest Iran as a Neglected Focus, Co-Bordered With the Country of Iraq.
۹۷Metformin Alleviates Lipopolysaccharide-induced Acute Lung Injury through Suppressing Toll-like Receptor 4 Signaling.
۹۸Evaluation of the Pathogenesis of Tumor Development from Endometriosis by Estrogen Receptor, P53 and Bcl-2 Immunohistochemical Staining
۹۹Folate-Targeted Nanostructured Lipid Carriers (NLCs) Enhance (Letrozol) Efficacy in MCF-7 Breast Cancer Cells
۱۰۰Cerebral Blood Flow and Aβ-Amyloid Estimates by WARM Analysis of [11C]PiB Uptake Distinguish among and between Neurodegenerative Disorders and Aging.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۹۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.