لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۶۸۸ مقاله شامل ۲۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۹۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۰۶۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The Analgesic Efficacy of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl with Added Neostigmine or Magnesium Sulphate.
۲Chemical Stability of Bioglass in Simulated Oral Environment.
۳Isolation of indigenous Glutathione producing Saccharomyces cerevisiae strains.
۴Limb complaints after autogenous arteriovenous fistula creation in chronic hemodialysis patients.
۵Myocardial bridging of the posterolateral branches of the right coronary artery.
۶Huge mass in right side of the heart: A rare case report.
۷The prevalence of hypertension and its relationship with demographic factors, biochemical, and anthropometric indicators: A population-based study.
۸Inhaled lead affects lung pathology and inflammation in sensitized and control guinea pigs.
۹Evaluation of disabilities and activities of daily living of war-related bilateral lower extremity amputees.
۱۰Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Scores and Subclinical Cardiac Problems.
۱۱The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.
۱۲Antidotal effects of curcumin against neurotoxic agents: An updated review.
۱۳Moderate hypothermia and its effects in reducing the applied dose of anesthetics for patients with opium dependence in cardiac surgery: A randomized controlled trial.
۱۴Assosiation of Epicardial and Pericardial Fat Thickness with Coronary Artery Disease.
۱۵Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant Women.
۱۶A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trial.
۱۷Ten Important Tips in Treating a Patient with Lumbar Disc Herniation.
۱۸Vital Pulp Therapy of a Symptomatic Immature Permanent Molar with Long-Term Success.
۱۹Efficacy of Video-Assisted Instruction on Knowledge and Performance of Dental Students in Access Cavity Preparation.
۲۰RISK pathway is involved in oxytocin postconditioning in isolated rat heart.
۲۱Astigmatism in underserved rural areas: a population based study.
۲۲The prevalence of amblyopia, strabismus, and ptosis in schoolchildren of Dezful.
۲۳Effect of Oral Methadone on ECG Characteristics and Endocrine Hormonal Changes and Their Inter-relationship.
۲۴Enhanced detection sensitivity of prostate-specific antigen via PSA-conjugated gold nanoparticles based on localized surface plasmon resonance: GNP-coated anti-PSA/LSPR as a novel approach for the identification of prostate anomalies.
۲۵Circulating microRNA-192 as a diagnostic biomarker in human chronic lymphocytic leukemia.
۲۶Optical Coherence Tomography and Biometry in High Myopia with Tilted Disc.
۲۷Evaluation of Maternal-Neonatal Outcomes in Vaginal Birth After Cesarean Delivery Referred to Maternity of Academic Hospitals.
۲۸Investigating the Relationship Between Sexual Function and Quality of Life in Menopausal Women.
۲۹Study of the normal heart size in Northwest part of Iranian population: a cadaveric study.
۳۰Auraptene and Its Role in Chronic Diseases.
۳۱Protective effects of saffron extract and crocin supplementation on fatty liver tissue of high-fat diet-induced obese rats.
۳۲Methamphetamine-induced toxicity: The role of autophagy?
۳۳Psychosexual Outcome Among Iranian Individuals With 5α-Reductase Deficiency Type 2 and Its Relationship With Parental Sexism.
۳۴SNAP-25 gene variations and attention-deficit hyperactivity disorder in Iranian population.
۳۵Myocardial perfusion and left ventricular function indices assessed by gated myocardial perfusion SPECT in methamphetamine abusers.
۳۶Identification of a novel deletion in the MMAA gene in two Iranian siblings with vitamin B12-responsive methylmalonic acidemia.
۳۷Epi-Drugs and Epi-miRs: Moving Beyond Current Cancer Therapies.
۳۸Cardiotoxicity of nano-particles.
۳۹The effect of oxamflatin on the E-cadherin expression in gastric cancer cell line.
۴۰Healthy older adults balance pattern under dual task conditions: exploring the strategy and trend.
۴۱Effect of sodium alginate coating incorporated with nisin, Cinnamomum zeylanicum, and rosemary essential oils on microbial quality of chicken meat and fate of Listeria monocytogenes during refrigeration.
۴۲Protective effects of peel and seed extracts of Citrus aurantium on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 cell line.
۴۳Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of Iran.
۴۴The Relationship Between Risk Factors and Survival in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia.
۴۵Evaluation of MAGE-1 Cancer-Testis Antigen Expression in Invasive Breast Cancer and its Correlation with Prognostic Factors.
۴۶Inhibitory and Cytotoxic Activities of Chrysin on Human Breast Adenocarcinoma Cells by Induction of Apoptosis.
۴۷Splenic cysts: Analysis of 16 cases.
۴۸Metabolic syndrome in lupus patients in northeast of Iran, and their lifestyle habits.
۴۹Multiple bilateral pulmonary nodules masquerading as pulmonary metastasis; a case of nodular sarcoidosis.
۵۰The effect of diagnostic amniocentesis and its complications on early spontaneous abortion.
۵۱Diagnostic value of computerized tomography venography in detecting stenosis and occlusion of subclavian vein and superior vena in chronic renal failure patients.
۵۲Diagnostic Value of Electrocardiogram in Predicting Exaggerated Blood Pressure Response to Exercise Stress Testing.
۵۳Comparison of serum Concentration of Se, Pb, Mg, Cu, Zn, between MS patients and healthy controls.
۵۴Herbal Medicines for the Management of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review.
۵۵Evaluation of the Anti-inflammatory Effects of Atorvastatin on Patients with Rheumatoid Arthritis: A Randomized Clinical Trial.
۵۶Urine KIM-1 as a Potential Biomarker of Acute Renal Injury After Circulatory Collapse in Children.
۵۷Cytotoxic effects of Urtica dioica radix on human colon (HT29) and gastric (MKN45) cancer cells mediated through oxidative and apoptotic mechanisms.
۵۸Assessment of Family Functioning and Its Relationship to Quality of Life in Diabetic and Non-Diabetic Women.
۵۹Anomalous Intercoronary Communication with Unidirectional Flow in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Case Report.
۶۰Evaluation of Coronary Arteries in Non-Ischemic Cardiomyopathies: A Case Report.
۶۱Online survey software as a data collection tool for medical education: A case study on lesson plan assessment.
۶۲Echocardiographic characteristics of isolated left ventricular noncompaction.
۶۳Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?
۶۴Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticles.
۶۵Downregulation of miR-148b as biomarker for early detection of hepatocellular carcinoma and may serve as a prognostic marker.
۶۶In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.
۶۷PubMed-Indexed Dental Publications from Iran: A Scientometric Study.
۶۸Urinary infection due to Balantioides coli: a rare accidental zoonotic disease in an addicted and diabetic young female in Iran.
۶۹Birth seasonality in rural areas of Iran, analysis of 5,536,262 births from 1992 to 2007.
۷۰Comment on: "A review of factors affecting patient satisfaction with nurse led triage in emergency departments" by Rehman SA and Ali PA.
۷۱The Impact of Visual Impairment on Quality of Life.
۷۲Visual Field Abnormalities among Adolescent Boys with Hearing Impairments.
۷۳Hydro-ethanolic Extract of Portulaca oleracea Affects Beta-adrenoceptors of Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle.
۷۴Investigation of Factors Affecting Aerodynamic Performance of Nebulized Nanoemulsion.
۷۵Human Placental Extract Ameliorates Structural Lung Changes Iinduced by Amiodarone in Rats.
۷۶Molecular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus).
۷۷Isolation of Clostridium difficile and molecular detection of binary and A/B toxins in faeces of dogs.
۷۸Congenital partial absence of the pericardium presenting with a rare concurrent abnormality of vascular ring diagnosed by cardiac magnetic resonance imaging.
۷۹Evaluation of BAALC gene expression in normal cytogenetic acute myeloid leukemia patients in north-east of Iran.
۸۰Effect of Borago Officinalis Extract on Moderate Persistent Asthma: A Phase two Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial.
۸۱Observation in Grounded Theory and Ethnography: What are the Differences?
۸۲Angiotensin II Type 1 Receptor Gene A1166C Polymorphism Was Not Associated With Acute Coronary Syndrome in an Iranian Population.
۸۳A Comparison between the Tie-over and Closed Suction Drainage Therapeutic Strategies in Patients Suffering from Sacral Pilonidal Sinus.
۸۴The Prevalence of Migraine in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis.
۸۵Nonemergent Patients in the Emergency Department: An Ethnographic Study.
۸۶The Relationship Between Coronary Artery Disease and Genetic Polymorphisms of Melanoma Inhibitory Activity 3.
۸۷Evaluation of the Success Rate of Ultrasound-guided Transjugular Liver Biopsy (TJLB) and the Associated Complications.
۸۸Empathy Score among Student Residence Assistants in Iran.
۸۹Barriers against required nurse estimation models applying in Iran hospitals from health system experts' point of view.
۹۰Effect of Entonox on reducing the need for Pethidine and the Relevant Fetal and Maternal Complications for Painless Labor.
۹۱Molecular typing methods used in studies of Mycobacterium tuberculosis in Iran: a systematic review.
۹۲Update of the Quick DASH Questionnaire to Account for Modern Technology.
۹۳Calculation of Thyroid Dose with Planner System and Evaluation of Thyroid Function after Radiotherapy for Patients with Breast Cancer.
۹۴Calculation of Thyroid Dose with Planner System and Evaluation of Thyroid Function after Radiotherapy for Patients with Breast Cancer.
۹۵The Effect of Low Level Laser Therapy on Direct Pulp Capping in Dogs.
۹۶Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.
۹۷A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control Study.
۹۸Animal Model of Asthma, Various Methods and Measured Parameters: A Methodological Review.
۹۹Diagnostic Efficacy of Digital Waters' and Caldwell's Radiographic Views for Evaluation of Sinonasal Area.
۱۰۰Sero-Prevalence of Bloodborne Tumor Viruses (HCV, HBV, HTLV-I and KSHV Infections) and Related Risk Factors among Prisoners in Razavi Khorasan Province, Iran, in 2008.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۸۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.