لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵ کلا ۶۹۴۲ مقاله شامل ۱۶۳۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۶۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۸۴۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A Comparison of the Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients Referring to a Pain Clinic with Subacute and Chronic Pain.
۲Jaw Pain as a First Presentation in the Diagnosis of Breast Cancer.
۳Comparison of serum PCR assay and histopathology for the diagnosis of invasive aspergillosis and mucormycosis in immunocompromised patients with sinus involvement.
۴Hirschsprung Disease Diagnosis: Calretinin Marker Role in Determining the Presence or Absence of Ganglion Cells.
۵Isolation of indigenous Glutathione producing Saccharomyces cerevisiae strains.
۶Role of Aders and OXA23 Genes among Imipenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Two Hospitals of Tehran, Iran.
۷The Impact of Oversampling with SMOTE on the Performance of 3 Classifiers in Prediction of Type 2 Diabetes.
۸Is human Dectin-1 Y238X gene polymorphism related to susceptibility to recurrent vulvovaginal candidiasis?
۹The effect of nanochitosans particles on Candida biofilm formation.
۱۰Reduction of non-Betalactam Antibiotics COD by Combined Coagulation and Advanced Oxidation Processes.
۱۱Lipid accumulation product and incident cardiovascular events in a normal weight population: Tehran Lipid and Glucose Study.
۱۲Review of studies on the fat mass and obesity-associated (FTO) gene interactions with environmental factors affecting on obesity and its impact on lifestyle interventions.
۱۳A Comparison of Efficacy Between Recombinant Activated Factor VII (Aryoseven) and Novoseven in Patients With Hereditary FVIII Deficiency With Inhibitor.
۱۴Biotechnological and biomedical applications of mesenchymal stem cells as a therapeutic system.
۱۵Nitrate-nitrite-nitrosamines exposure and the risk of type 1 diabetes: A review of current data.
۱۶Neuroimaging findings of Zika virus infection: a review article.
۱۷Sonoelectrochemical Synthesis of Nano Zinc (II) Complexes with 9-Anthracenecarboxylic Acid: Effect of Current Density and Study of their Photophysical Properties.
۱۸Reliability of lumbar movement dysfunction tests for chronic low back pain patients; methodological concerns to avoid misinterpretation.
۱۹Bacteriophages and phage-inspired nanocarriers for targeted delivery of therapeutic cargos.
۲۰Blood trihalomethane levels and the risk of total cancer mortality in US adults: Methodological issues.
۲۱Single nucleotide polymorphisms in the FOXP3 gene are associated with increased risk of relapsing-remitting multiple sclerosis.
۲۲Down-regulation of CYP27B1 gene expression in Iranian patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
۲۳MTHFR rs1801133 polymorphism and susceptibility to colorectal cancer in Iranian population: evidence of a case-control study and meta-analysis.
۲۴The Effects of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation (TEAS) on Fatigue in Haemodialysis Patients.
۲۵Evaluation of Time in Therapeutic Range (TTR) in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation Receiving Treatment with Warfarin in Tehran, Iran: A Cross-Sectional Study.
۲۶Comparison Quality of Health Services between Public and Private Providers: The Iranian People's Perspective.
۲۷Job Burnout, Job Satisfaction, and Related Factors among Health Care Workers in Golestan Province, Iran.
۲۸Pathways of job style and preterm low birth weight.
۲۹Vital Pulp Therapy of a Symptomatic Immature Permanent Molar with Long-Term Success.
۳۰Efficacy of Video-Assisted Instruction on Knowledge and Performance of Dental Students in Access Cavity Preparation.
۳۱The Effect of Mineral Trioxide Aggregate Mixed with Chlorhexidine as Direct Pulp Capping Agent in Dogs Teeth: A Histologic Study.
۳۲The Effect of Root Coating with Titanium on Prevention of Root Resorption in Avulsed Teeth: An Animal Study.
۳۳Survey of Anatomy and Root Canal Morphology of Maxillary First Molars Regarding Age and Gender in an Iranian Population Using Cone-Beam Computed Tomography.
۳۴Effect of Dexamethasone Intraligamentary Injection on Post-Endodontic Pain in Patients with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Randomized Controlled Clinical Trial.
۳۵Discoloration Potential of Endodontic Sealers: A Brief Review.
۳۶Efficacy and safety of percutaneous nephrolithotomy with adult standard size instruments in children under 3 years of age: a 10 years single-center experience.
۳۷Drug Affinity Responsive Target Stability (DARTS) Identifies Laurifolioside as a New Clathrin Heavy Chain Modulator.
۳۸Association of Mycobacterium infections in patients with Mendelian susceptibility to mycobacterial disease with venous thromboembolism.
۳۹The roles of miRNAs as potential biomarkers in lung diseases.
۴۰Inhibition of tachykinin NK1 receptor using aprepitant induces apoptotic cell death and G1 arrest through Akt/p53 axis in pre-B acute lymphoblastic leukemia cells.
۴۱Astigmatism in underserved rural areas: a population based study.
۴۲Reply.
۴۳The prevalence of amblyopia, strabismus, and ptosis in schoolchildren of Dezful.
۴۴In vitro comparison of the efficacy of TGF-β1 and PDGF-BB in combination with freeze-dried bone allografts for induction of osteogenic differentiation in MG-63 osteoblast-like cells.
۴۵Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes isolated from seafood and humans in Iran.
۴۶Evaluation of nitric oxide production and proliferation activity of recombinant Bacterioferritin of Helicobacter pylori on macrophages.
۴۷Erratum to: The effects of spiritual intervention and changes in dopamine receptor gene expression in breast cancer patients.
۴۸The effects of spiritual intervention and changes in dopamine receptor gene expression in breast cancer patients.
۴۹Familial Aggregation of Metabolic Syndrome With Different Socio-Behavioral Characteristics: The Fourth Phase of Tehran Lipid and Glucose Study.
۵۰Diagnostic Features of Common Oral Ulcerative Lesions: An Updated Decision Tree.
۵۱Complex Interaction Between Diphenylcyclopropenone and Immune Responses in Alopecia Areata.
۵۲Extending the Domain-Averaged Exchange-Correlation Energies Within the Context of the MC-QTAIM: Tracing Subtle Variations Induced by Isotope Substitution.
۵۳C-reactive protein and complement factor H polymorphism interaction in advanced exudative age-related macular degeneration.
۵۴Study of the normal heart size in Northwest part of Iranian population: a cadaveric study.
۵۵Apoptosis signaling pathways in osteoarthritis and possible protective role of melatonin.
۵۶Conjugated Alpha-Alumina nanoparticle with vasoactive intestinal peptide as a Nano-drug in treatment of allergic asthma in mice.
۵۷Dual effect of F-actin targeted carrier combined with antimitotic drug on aggressive colorectal cancer cytoskeleton: Allying dissimilar cell cytoskeleton disrupting mechanisms.
۵۸SNAP-25 gene variations and attention-deficit hyperactivity disorder in Iranian population.
۵۹Investigating the effects of size, charge, viscosity and bilayer flexibility on liposomal delivery under convective flow.
۶۰Melatonin promotes ATO-induced apoptosis in MCF-7 cells: Proposing novel therapeutic potential for breast cancer.
۶۱Functional interaction between orexin-1 and CB1 receptors in the periaqueductal gray matter during antinociception induced by chemical stimulation of the lateral hypothalamus in rats.
۶۲When Health Diplomacy Serves Foreign Policy: Use of Soft Power to Quell Conflict and Crises.
۶۳Conceptual compression discussion on a multi-linear (FTA) and systematic (FRAM) method in an offshore operation's accident modeling.
۶۴Selective and sensitive speciation analysis of Cr(VI) and Cr(III), at sub-μgL-1 levels in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry after electromembrane extraction.
۶۵Comparing the effectiveness of the BPMAP (Blood Pressure Management Application) and usual care in self-management of primary hypertension and adherence to treatment in patients aged 30-60 years: study protocol for a randomized controlled trial.
۶۶An efficient approach to selective electromembrane extraction of naproxen by means of molecularly imprinted polymer-coated multi-walled carbon nanotubes-reinforced hollow fibers.
۶۷Protective effects of physical exercise on MDMA-induced cognitive and mitochondrial impairment.
۶۸Corrosion casts of big bubbles formed during deep anterior lamellar keratoplasty.
۶۹Effect of two fluoride varnishes on the color stability of three resin-based restorative materials: an in vitro study.
۷۰Color stability of mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cement.
۷۱Surface topography and bond strengths of feldspathic porcelain prepared using various sandblasting pressures.
۷۲Primary retroperitoneal mature cystic teratoma in an adult: A case report.
۷۳The effect of oxamflatin on the E-cadherin expression in gastric cancer cell line.
۷۴Application of response surface methodology for the optimization of supercritical fluid extraction of essential oil from pomegranate (Punica granatum L.) peel.
۷۵Which echocardiographic parameter is a better marker of volume status in hemodialysis patients?
۷۶A Comparison of Hemostatic Changes in Splenectomized and Nonsplenectomized β-Thalassemia Intermedia Patients.
۷۷Evaluation of Prognostic Factors Associated With Differentiated Thyroid Carcinoma With Pulmonary Metastasis.
۷۸Evaluation of Tolerance in Patients With Type-1 Hypersensitivity Reaction to Wheat After Oral Immunotherapy.
۷۹Moral sensitivity and its dimensions in Iranian nursing students.
۸۰Preemptive Oral Clonidine Provides Better Sedation Than Intravenous Midazolam in Brachial Plexus Nerve Blocks.
۸۱Promising New Wart Treatment: A Randomized, Placebo-Controlled, Clinical Trial.
۸۲Alanine to Serine Variant at Position 986 of Calcium Sensing Receptor and Colorectal Cancer Risk.
۸۳Designing and Psychometric Evaluation of Adjustment to Illness Measurement Inventory for Iranian Women With Breast Cancer.
۸۴The Relationship Between Risk Factors and Survival in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia.
۸۵Malignant Tumors of Tongue in Iranian Population.
۸۶Obesity Paradox and Recurrent Coronary Heart Disease in a Population-Based Study: Tehran Lipid and Glucose Study.
۸۷Correlation between inner strength and health-promoting behaviors in women with heart failure.
۸۸Determination of intra-axial brain tumors cellularity through the analysis of T2 Relaxation time of brain tumors before surgery using MATLAB software.
۸۹Factors influencing the adoption of health information technologies: a systematic review.
۹۰Industrial Application of Different Heat Treatments and Cream Fat Contents for Improving the Spreadability of Butter.
۹۱The role of serum and urinary carbohydrate antigen 19-9 in predicting renal injury associated with ureteral stone.
۹۲Tracing the Fingerprint of Chemical Bonds within the Electron Densities of Hydrocarbons: A Comparative Analysis of the Optimized and the Promolecule Densities.
۹۳Hemodynamic properties and arterial structure in male rat offspring with fetal hypothyroidism.
۹۴Evaluation of Lewis blood group antigens and secretor status in pemphigus vulgaris.
۹۵Application and optimization of microwave-assisted extraction and dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography for sensitive determination of polyamines in turkey breast meat samples.
۹۶Evaluation and application of microwave-assisted extraction and dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography for the determination of polar heterocyclic aromatic amines in hamburger patties.
۹۷Extraction optimization of pepsin-soluble collagen from eggshell membrane by response surface methodology (RSM).
۹۸Methamphetamine-induced psychosis is associated with DNA hypomethylation and increased expression of AKT1 and key dopaminergic genes.
۹۹7SK small nuclear RNA transcription level down-regulates in human tumors and stem cells.
۱۰۰The Effect of Liaison Nurse Service on Patient Outcomes after Discharging From ICU: a Randomized Controlled Trial.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۹۴۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.