لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۲ کلا ۲۸۱ مقاله شامل ۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی وضعیت دستگاه های بی خطر سازی پسماندهای پزشکی موجود در بیمارستان های استان آذربایجانشرقی (1391)
۲آنالیز ایمنی نصب اسپول( لوله کشی) در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههای کنترلی
۳بررسی میزان آگاهی شهروندان تبریزی در خصوص بازیافت زباله
۴بررسی وضعیت مدیریت زباله بیمارستان های آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1391
۵اهمیت بیوفیلم سیستم های آبی در انتشار عفونتهای سودوموناسی کسب شده در بیمارستان
۶بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب شرب شهری: مطالعه موردی در شهرستان خوی، ایران
۷بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی در حضور نانوذرات اکسید روی از محلولهای آبی
۸ارزیابی شاخصهای الگوبرداری و مقایسه ای مصرف انرژی درتصفیه خانه های فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی
۹بررسی میزان آگاهی آرایشگران زن شهرستان ارومیه از انواع بیماریهای منتقله و راه های انتقال از حرفه آرایشگری و نحوه گندزدایی وسایل کار
۱۰بررسی پتانسیل آلودگی میکروبی در دکمه های آسانسور (مطالعه موردی)
۱۱بررسی شاخص های آلودگی میکروبی در بستنی های سنتی شهر ارومیه در سال90
۱۲بررسی آلودگی باکتریایی یخ های تولیدی و وضعیت بهداشتی کارخانجات یخ سازی شهرستان ارومیه در سال1390
۱۳رابطه بین نگرشی به ایمنی در رانندگی با رفتارهای مخاطره‌آمیز در رانندگی دررانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه
۱۴بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز
۱۵تعیین فراوانی سویه های لیستریا منوسیتوژنز در نمونه های بالینی و غیربالینی به روش فنوتیپی و تأیید آن با روش PCR
۱۶روش های تشخیص ریفلاکس ادرار از مثانه به حالب در کودکان
۱۷تأثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی با یپس عروق کرونر
۱۸Business Excellence of Tabriz Football Clubs in Azadegan League of IRAN from Administrators’ and Employees’ Perspective (Based on EFQM Model)
۱۹بررسی ارتباط عوامل استرسزای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک
۲۰Zinc and low-dose of cadmium protect sertoli cells against toxic-dose of cadmium: The role of metallothionein
۲۱تحلیل تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مراحل پنجگانه فرآیند پرستاری
۲۲بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان با حاملگی کم خطر با پرخطر درمراجعین به درمانگاه پریناتولوشی کوثر مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
۲۳بررسی اثرات عصاره آبی الکلی کاهو بر میزان فشارخون شریانی و ضربان قلب موش صحرایی
۲۴بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی و وقفه تنفسی خواب در بیماران دیابتی نوع دو
۲۵شناسایی و تفکیک سرطان بدخیم و خوشخیم پستان در تصاویر فراصوت با استفاده از آنالیز ساختاری بافت
۲۶The Role of New Imaging Techniques in Diagnosis of Breast Cancer
۲۷بررسی ارتباط سرطان پستان با مصرف قرص های خوراکی ضد بارداری در شمال غربی ایران
۲۸Indications of Magnetic Resonance Imaging(MRI) of the Breast
۲۹Evaluation of Corrosion and Scaling Potential of a Water Treatment Plant
۳۰Equilibrium and Kinetic Studies on the Adsorption of Acid Yellow 36 Dye by Pinecone
۳۱Evaluation of the value of intratumoral mast cell count in differential diagnosis of uterine smooth muscle neoplasms
۳۲بررسی تاثیر شیمی درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.