لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۱ کلا ۲۳۵ مقاله شامل ۲۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۰۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه روش متداول و روشهای سریع کمپوست سازی مواد زائد شهری با استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به جای روشهای سنتی تعیین میزان رسیدگی کود
۲پایش روند آزاد شدن مس در لندفیل های با سیستم برگشت شیرابه
۳مقایسه روش متداول و روشهای سریع کمپوست سازی موادزائد شهری با استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به جا ی روشهای سنتی تعیین میزان رسیدگی کود
۴مدل سازی کیفی آبهای زیر زمینی دشت خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
۵مدل سازی وضعیت خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شهر خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
۶Cytotoxicity assessment of single walled carbon nanotubes, multi walled carbon nanotubes and Chrysotileon on human lung epithelium cells A549
۷بررسی کارایی گیاه پالاییphytoremediation درپاکسازی خاکهای آلوده درمنطقه ارومیه
۸برخی از مهم ترین آنزیم های داخلی در شیر و فراورده های لبنی
۹بررسی کارایی گیاه پالایی (Phytoremediation) در پاکسازی خاکهای آلوده در منطقه ارومیه
۱۰تنوع زیستی بال غشائیان و قاب بالان پارازیتوئید مگسهای سینانتروپ در جهان و ایران و نقش آنها در جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی
۱۱بررسی غلظت تری هالومتان ها در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعت جغرافیایی (GIS)
۱۲مقایسه اثربخشی گندزداهای اپی مکس S و SC برروی عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت های ویژه
۱۳مقایسه اثربخشی ضدعفونی کننده ها برروی باکتری های سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و انتروباکتر آئروجینوزا دربیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه
۱۴Accuracy of Frozen Sections
۱۵بررسی اثرات 17آلفا-استرادیول و روغن کنجد برآندومتر رحم
۱۶بررسی سرطان اندومتر رحم در رتهای باسندروم تخمدان پلی کیستیک و تاثیر ژل رویال بر روی آندومتر
۱۷نقش ترکیب سنی خانوار در شیوع ناامنی غذایی: یک مطالعه مقطعی در شمال غرب کشور
۱۸تأثیر فعالیت بدنی بر سطح سرمی لپتین و هورمون های تولیدمثلی زنان
۱۹سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوهدشت
۲۰Diabetes Mellitus and Breast Cancer Outcomes
۲۱بررسی تاثیر آموزش راههای کاستن از عوارض جانبی شیمی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
۲۲بررسی تاثیر شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان
۲۳کولیتاولسراتیو و کلانژیت اسکلروزان اولیه در همراهی با تومور اندوکرین متاستاتیک
۲۴گزارش یک مورد آدنوکارسینوم معده متاستاتیک در همراهی بابیماری سلیاک
۲۵Renal Bilateral clear cell carcinoma with metastasis to scalp skin
۲۶بررسی تظاهرات هموراژیکدر بیماران مبتلا به آنمی مگالوبلاستیک
۲۷گزارش یک مورد خونریزی دوطرفه شبکیه دربیمار مبتلا به آنمی مگالوبلاستیک
۲۸گزارش یک مورد لوسمی میلوژنیک مزمن بعد از پیوند کلیه
۲۹مقایسه استحکام شکست و قابلیت ترمیم مجدد شش روش ترمیم پرمولرهای ماگزیلاری اندو شده

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.